Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Helvella astieri Korf & Donadini

Helvella astieri Korf & Donadini
Πηγή. RUHLANDIELLA BEROLINENSIS, GENABEA CEREBRIFORMIS, HELVELLA ASTIERI: TRE RARISSIME SPECIE RACCOLTE IN GRECIA.Carlo Agnello and Vasileios Kaounas. Micol. e Veget. Medit., 25 (2): 129-140. 2010.
©2016 - 2020 MycoHellas.gr