" />
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Bolbitius titubans (Bull.) Fr

Bolbitius titubans (Bull.) Fr
Το συνηθισμένο, μη εδώδιμο Bolbitius titubans (Bull.) Fr (= Bolbitius boltonii (Pers.) Fr., Bolbitius flavidus Massee, Bolbitius fragilis (L.) Fr., Bolbitius luteolus Fr., Bolbitius titubans var. olivaceus (Gillet) Arnolds, Bolbitius titubans var. titubans (Bull.) Fr., Bolbitius titubans var. vitellinus (Pers.) Courtec., Bolbitius variicolor G.F. Atk., Bolbitius vitellinus (Pers.) Fr., Bolbitius vitellinus subsp. titubans (Bull.) Konrad & Maubl., Bolbitius vitellinus subsp. vitellinus (Pers.) Fr., Bolbitius vitellinus var. fragilis (L.) J. Favre, Bolbitius vitellinus var. olivaceus Quél., Bolbitius vitellinus var. olivaceus Gillet, Bolbitius vitellinus var. titubans (Bull.) M.M. Moser ex Bon, Bolbitius vitellinus var. variicolor (G.F. Atk.) Krieglst) (FN626, FAN6/112, ΒΚ4/372, C3/907, C6/2210, JM835, D586, G2/318, Jο250, Cο1308, P154, G234, Mο289, AG129, FI-704, mushroomexpert.com, mykoweb.com, mycosphere.org, micobotanicajaen.com, funghiitaliani.it, ως Bolbitius vitellinus: FI-703και ως Bolbitius variicolor: FI-705, BK4/373, FN626) καρποφορεί από την άνοιξη έως το φθινόπωρο, μοναχικά ή συνήθως κατά ομάδες από συναθροιζόμενα καρποσώματα, σε λιβάδια και βοσκοτόπια, σε μονοπάτια, σε κοπρισμένο έδαφος, σε παλιές κοπριές αγελάδας ή αλόγου, σε σάπιο πριονίδι ή σε σάπια υπολείμματα ξύλου ή γρασιδιού και παράγει μικρά έως μέτρια βασιδιώματα με υγροφανές, γλοιώδες ή κολλώδες, καθόλου ή ελαφρώς ρυτιδωμένο, κιτρινωπό, κίτρινο ή -σπανίως- λαδοκίτρινο ή λαδοκαφετί (πρώην Bolbitius titubans var. olivaceus) καπέλο (διάμ. (1) 1,5-4 (6) εκ.) που καφετίζει όσο ωριμάζει, μερικές φορές με καφετιές φλέβες (πρώην Bolbitius titubans var. olivaceus και Bolbitius variicolor), λείο ή ινώδες, κιτρινωπό ή λευκωπό πόδι (4-8 (12) x 0,2-0,8 εκ.), μεγάλα (τα μεγαλύτερα στου γένους), ελλειπτικά, μάλλον παχύτοιχα βασιδιοσπόρια ((8,5) 11-14 (16) x (5,5) 7-8 (9,5) μm, ΒΚ: 10,7-12,7 x 7,1-8,4 μm, FI: (9) 10-14 (15) x 6-8 μm, FAN: 9,5-15 x 6-7 x 5,5-8 μm, FN: 9,5-15 x 6-7 x 5,5-9 μm και 10,5-14 x 6-8,5 μm, mushroomexpert: 10-16 x 6-9 μm, mykoweb: 10-14 x 6-9 μm, mycosphere: 10-13 x 6-8 μm, micobotanicajaen: (9,9) 11,5-13,2 (14,4) x (6) 6,5-7,7 (8,6) µm, funghiitaliani: 12,5-16 x 7-8,5 μm, Κ (5473): (8,7) 9,25-13,4 (13,8) x (6,6) 7-7,9 μm, Κ (7239): (7,7) 11-16 (17) x (5,1) 6,45-8,05 μm) με βλαστητικό πόρο, 2 ή 4-σπορα βασίδια, ροπαλόμορφα, ασκόμορφα, λαγηνόμορφα, διογκωμένα ή υποκυλινδρικά χειλοκυστίδια (30-45 (80) x (10) 12-145 (24) μm) και παρόμοια πλευροκυστίδια. Πηγή: Αδημοσίευτο αρχείο Γ. Κωνσταντινίδη.©2016 - 2022 MycoHellas.gr