" />
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Macrolepiota phaeodisca Bellù

Macrolepiota phaeodisca Bellù
Το Macrolepiota phaeodisca Bellù (L588, C7/2598, Fu4/32, K5-36) καρποφορεί συνήθως κοπαδιαστά σε αμμώδη μεσογειακά οικοσυστήματα και παράγει βασιδιώματα με αμυδρώς λεπιδωτό, χαμηλό, καστανομαυριδερό ύβο στο καπέλο (διάμ. 4-10 (11) εκ.), απλό, επίμονο δαχτυλίδι, λευκή σάρκα που ροδίζει ελαφρώς στο πόδι και ελλειπτικά βασιδιοσπόρια (13-17,5 (18,5) x (8) 8,5-10,5 (11) μm). Σύμφωνα με μοριακή ανάλυση πρόκειται για χρωματική ποικιλία του Macrοlepiοta excοriata (Schaeff.) Wasser. Πηγή: Αδημοσίευτο αρχείο Γ. Κωνσταντινίδη.


©2016 - 2020 MycoHellas.gr