" />
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Schenella pityophila (Malençon & Riousset) Estrada & Lado

Schenella pityophila (Malençon & Riousset) Estrada & Lado
Το Schenella pityophilus (Malençon & Riousset) Estrada & Lado (MS534, J458, manitari.gr, K5-388, hongoshipogeos, herbmedit.org) καρποφορεί καρποφορία του την άνοιξη υπογείως, σε αμμώδεις θέσεις κάτω από πεύκα σε μεσογειακά οικοσυστήματα και τα μικρά, σφαιρικά βασιδιώματα (1,8-2,5 εκ. διάμ.) με παχύ (έως 4 χιλ.), τρίστρωμο εξωπηρίδιο, ινώδες-βαμβακένιο εξωτερικό στρώμα με υπολείμματα μυκηλίου και ριζόμορφα, σαρκώδες, ψευδοπαρεγκχυματικό εσωτερικό στρώμα με λακκάκια που φαίνονται όταν αδειάσει ο θρόμβος από τους 150-200 πυραμιδόμορφους, μαυριδερούς πηριδίσκους (3 x 1,5 χιλ.), λευκωπό, υποσφαιρικό ψευδοκιονίσκο, λεπτό, μεμβρανώδες ενδοπηρίδιο, και βασιδιοσπόρια που εξελίσσονται σε δύο στάδια: στο 1ο που είναι υαλώδη, ελλειπτικά, σταγονόμορφα, αβγόμορφα ή υποσφαιρικά με διαστάσεις (6) 8-12,5 (13,5) x (5,5) 6-7 (8) μm και στο 2ο που είναι σφαιρικά, στικτά, καφετιά με διαστάσεις ((4) 5-6 (7) x 3,5-5 μm, hongoshipogeos: 6-7 x 6).
Πηγή. Υπόγειοι βασιδιομύκητες, αδημοσίευτο αρχείο Γιώργου Κωνσταντινίδη

©2016 - 2019 MycoHellas.gr