Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Calocera cornea (Batsch) Fr.

Calocera cornea (Batsch) Fr.
Το ζελατινώδες Calocera cornea (Batsch) Fr. (BK2/1, C3/1151, JM139, Jο368, Cο56, P263, G479, Bο324, Δ440, J414, Ke87, Κ3-785) καρποφορεί σε ξύλο πλατυφύλλων (ιδιαίτερα δρυός, οξιάς και ευκάλυπτου) και έχει κυλινδρικά, οξύληκτα, απλά (σπανίως διακλαδισμένα), κίτρινα και ημιδιαφανή ή πορτοκαλιά βασιδιώματα με κυλινδρικά-ελλειπτικά, ελαφρώς κυρτά, λεία, υαλώδη βασιδιοσπόρια (7-10 x 2,5-4,5 μm), με σταγόνες κι 1 εγκάρσιο διάφραγμα. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: αδημοσίευτο αρχείο
©2016 - 2022 MycoHellas.gr