" />
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Laccaria laccata (Scοp.) Cooke

Laccaria laccata (Scοp.) Cooke
Το πολύ κοινό Laccaria laccata (Scοp.) Cooke (FN660, BK3/231, C2/549, JM979, D184, Jο157, Cο355, P52, Bο146, Δ204, Π64, FAN3/97, Mο105, BK3/232, Cο357, FAN3/97, Κ5-165, manitari.gr) καρποφορεί καλοκαίρι και φθινόπωρο σε δάση, θαμνότοπους, αμμόλοφους και πάρκα και παράγει μικρά έως μέτρια βασιδιώματα με υγροφανές, λείο, χνουδωτό ή αμυδρώς πιτυρώδες, πορτοκαλοκαφετί, κεραμιδί ή ωχρωπό καπέλο (διάμ. 1-4 εκ.) με γραμμωτή περίμετρο, αραιά, εφαπτόμενα ή ελαφρώς κατερχόμενα, σαρκορόδινα ή ροδοκαφετιά ελάσματα, ομοιόχρωμο με το καπέλο πόδι, υποσφαιρικά ή πλατιά ελλειπτικά βασιδιοσπόρια (7-11,5 x (5,5) 7-9,5 μm) με αγκαθωτές προεξοχές μήκους 0,5-1,5 μm και ως επί το πλείστον 4-σπορα βασίδια. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη (αδημοσίευτο αρχείο)
©2016 - 2020 MycoHellas.gr