Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elaphomyces granulatus Fr.

Elaphomyces granulatus Fr.
Το Elaphomyces granulatus Fr. (MS67, N1/128, G2/666, C1/368, Κ5-435, manitari.gr., Lilian Hawkner, hongoshipogeos) καρποφορεί συνήθως σε δάση κωνοφόρων από το φθινόπωρο έως το χειμώνα (άνοιξη) και παράγει μεγάλα, κίτρινα, ωχροκαφετιά ή γκριζοκαφετιά ασκώματα (2-5 εκ. διάμ.) με κοκκώδεις προεξοχές στο εξωπηρίδιο, ομοιογενές ενδοπηρίδιο χωρίς μαρμαρυγίες στην τομή και μεγάλα ασκοσπόρια ((18) 23-32 (34) μm, hongoshipogeos: (18) 20 - 28 (29) μm) με μεγάλα -μη συναθροιζόμενα κατά ομάδες- αγκάθια μήκους 2-3,5 (4) μm με μορφή μπαστουνιού. Μερικές φορές παρασιτούνται από τους ασκομύκητες Elaphocordyceps capitata (Holmsk.) G.H. Sung, J.M. Sung & Spatafora και Elaphocordyceps ophioglossoides (Ehrh.) G.H. Sung, J.M. Sung & Spatafora.
Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Υπόγειοι Ασκομύκητες (αδημοσίευτο αρχείο)
©2016 - 2021 MycoHellas.gr