" />
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer

Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer
Το μάλλον ασυνήθιστο, μη εδώδιμο Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer (RMLIII-N2,138, BK3/393, C5/1551, JM693, Cο153, Bο120, Mο62, Κ3-193, Κ5-130) καρποφορεί σχεδόν όλο το χρόνο, συνήθως όμως καλοκαίρι και φθινόπωρο, κατά ομάδες, συνήθως από αλληλεπικαλυπτόμενα καρποσώματα, σε πρέμνα και κορμούς κωνοφόρων (ιδιαίτερα ελάτης και ερυθρελάτης) και σπανιότερα πλατύφυλλων (ιδιαίτερα τσέρου) και παράγει μέτρια βασιδιώματα με σχεδόν ημικυκλικό, ριπιδιόμορφο, γλωσσοειδές, νεφροειδές ή οστρακόμορφο, κυρτό, πορτοκαλί καπέλο (3-7 x 2-5 εκ.), ελάσματα χωρίς αναστομώσεις και κυματισμούς, μυρωδιά βρασμένου λάχανου, κυλινδρικά ή κάπως κυρτά φασιολόμορφα, λεία, υαλώδη βασιδιοσπόρια ((5) 5,35-6,5 (7) x (1,95) 2,2-2,5 (3,3) μm, RM: (5) 5,4-6,4 (7) x (2,2) 2,3-2,4 (2,5) μm, 5-6,7 x 2-3,3 μm, Κ: 5,35-6,5 x (1,95) 2,05-2,55 (2,7) μm.) χωρίς σταγόνες και κρεμ-ρόδινο σποριοαποτύπωμα. 
Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο) — μαζί με Δημήτρη Σωφρόνη
©2016 - 2019 MycoHellas.gr