" />
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Contumyces rosellus (Bull.) Quél.

Contumyces rosellus (Bull.) Quél.
Το Contumyces rosellus (Bull.) Quél. (= Clitocybe rosella M.M. Moser, Gerronema rosellum (M.M. Moser) Singer, Jacobia rosella (M.M. Moser) Contu, Marasmiellus rosellus (M.M. Moser) Kuyper & Noordel., Mycena carnicolor P.D. Orton, Omphalia rosella J.E. Lange, Omphalina rosella (M.M. Moser) M.M. Moser ex Redhead, Ammirati & Norvell, Omphalina rosella (M.M. Moser) M.M. Moser, Omphalina rosella var. rosella (M.M. Moser) M.M. Moser ex Redhead, Ammirati & Norvell, Omphalina rosella var. vinacea Redhead & G.R. Walker) (Α-Ν189, FAN3/126, manitari.gr) καρποφορεί από τον Αύγουστο έως τον Ιανουάριο κατά ομάδες σε χορτώδεις και βρυώδεις θέσεις και παράγει μικρά ομφαλοειδή βασιδιώματα με ελαφρώς γραμμωτό ή αδιαφανές, ελαφρώς χνουδωτό, ελαφρώς ή εντόνως ομφαλοειδές, ρόδινο ή ρόδινο-ιώδες καπέλο (διάμ. 0,5-1,5 (2) εκ.), αραιά (15-20), ρόδινα, κατερχόμενα-τοξωτά ελάσματα, το λευκό ή λευκορόδινο πόδι (1-3 x 0,1-0,2 εκ.), ελλειπτικά-επιμήκη-σταγονόμορφα, λεπτότοιχα, υαλώδη βασιδιοσπόρια ((7) 8-10,5 (11) x 4-6 μm) και στενά λαγηνόμορφα χειλοκυστίδια (40-65 x 4-10 μm). Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)


©2016 - 2019 MycoHellas.gr