Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Peziza apiculata var. flavobrunnea Donadini

Peziza apiculata var. flavobrunnea Donadini
Το σπάνιο Peziza apiculata var. flavobrunnea Donadini (Το Index Fungorum το παρουσιάζει ως συνώνυμο του Peziza apiculata Cooke) (Nedim Jukić 2015, Böhning & Gminder 2015, ascofrance.fr) καρποφορεί άνοιξη και καλοκαίρι, μοναχικά ή κατά ομάδες, σε σάπιο ξύλο σε υγρές θέσεις και παράγει μικρά, άμισχα, σαρκώδη, δισκόμορφα ή ρηχά κυπελλόμορφα ασκώματα (Ø 0,5-1 εκ.) με κανονική ή κυματιστή-λοβωτή περίμετρο, λείο, μουσταρδί υμένιο, ελαφρώς κοκκώδη, ομοιόχρωμη ή πιο βαθύχρωμη, κιτρινοκαφετιά εξωτερική επιφάνεια, κίτρινη, κηρώδη, εύθραυστη σάρκα χωρίς χυμό, 8σπορους, κυλινδρικούς, πωμοφόρους, πλευρόρυγχους, μονόσειρους ασκούς (Κ5680: 280-310 x 12,5-14,6 μm) με αμυλώδες άκρο, λεπτές, κυλινδρικές, συνήθως απλές, μη διακλαδιζόμενες, διαφραγματικες παραφύσεις (Ø -3 µm), χωρίς ή με ελαφρώς διογκωμένη, ελαφρώς καφετιά κορυφή ), αρχικά υαλώδη, ανοιχτόχρωμα κιτρινοκαφετιά στην ωριμότητα, φυματώδη, ελλειπτικά ασκοσπόρια (Κ5680: (15) 16,5-20 x 7-9,3 (10,7) μm και από το ίδιο δείγμα η μέτρηση του Gianfranco Medardi: (16) 17-21 x 8-9 μm) με στρογγυλεμένα φύματα και κυανόφιλες, αμβλείες , κωνικές ή 2κορυφές προσθήκες στα άκρα (Κ5680: 2,3-3,3 μm ύψος). Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Pezizales - Πεζιζοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)
©2016 - 2021 MycoHellas.gr