Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Basidioradulum crustosum (Pers.) Zmitr., Malysheva & Spirin

Basidioradulum crustosum (Pers.) Zmitr., Malysheva & Spirin
Το Basidioradulum crustosum (Pers.) Zmitr., Malysheva & Spirin (=Hyphodontia crustosa (Pers.) Jülich, Grandinia crustosa (Pers.) Fr., Kneiffella crustosa (Pers.) Jülich, Xylodon crustosus (Pers.) Chevall. κ.ά.) (J176, ΕΕ98, BK2/81, BG737, Eriksson J.-Ryvarden L. 1976, Maekawa, N. 1994, naturamediterraneo 2009) καρποφορεί στρωματοειδώς, σε νεκρό, έμφλοιο ή άφλοιο ξύλο πλατυφύλλων, θάμνων και κωνοφόρων και παράγει ανεστραμμένα, λεπτά (0,1-0,3 χιλ.), μεμβρανώδη, λευκά, λευκωπά, κρεμ, κιτρινωπά ή ωχρωπά (στην ωριμότητα), αρχικά λεία, αργότερα κηρώδη, φυματώδη ή οδοντοειδή και τελικά ραγαδιασμένα (ιδίως όταν ξεραίνεται) σε πολυγωνικά σχήματα βασιδιώματα με αρχικά αραιά-μεμονωμένα και αργότερα πυκνά δοντάκια (-0,3 (1) χιλ.), σαφώς οριοθετημένη ή κροσσωτή περίμετρο, μονομιτικό σύστημα υφών με λεπτότοιχες ή ελαφρώς παχύτοιχες, κρικοφόρες υφές (x 2-4 μm) με άφθονα, χαρακτηριστικά, λεία, λεπτότοιχα, ατρακτόμορφα, οξύληκτα, κυστιδιόμορφα άκρα (β: 20-40 x 2-3 μm) με βασικό κρίκο, 4-σπορα, στενά ροπαλόμορφα ή υποκυλινδρικά βασίδια (Κ-8920: 19-28,5 x 3-4,2 μm) με πιεσμένο κέντρο και βασικό κρίκο και λεία, υαλώδη, λεπτότοιχα, μη αμυλώδη, ελλειπτικά-υποκυλινδρικά βασιδιοσπόρια (β: (4,5) 5-6,5 (7,5) x 2,5-3 μm, Κ-2037: 5,2-6,5 x 2,6-3,1 µm, Κ-8920: 4,5-6,8 x 2,2-2,8 µm), ως επί το πλείστον με 1 σταγόνα. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Δερματώδη (αδημοσίευτο αρχείο)

©2016 - 2022 MycoHellas.gr