Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Kavinia alboviridis (Morgan) Gilb. & Budington

Kavinia alboviridis (Morgan) Gilb. & Budington
Το σπάνιο (ΒΚ, Κ, Kout) Kavinia alboviridis (Morgan) Gilb. & Budington (Eriksson, J.; Ryvarden, L. 1976, J229, Nakasone, K.K. 1990, Boidin, J.; Gilles, G. 2000, BK2/60, N2/270, ΗΠ 2010, BG388, naturamediterraneo.com 2014, Jiří Kout-Petra Hajšmanová 2015, Robledo GL & Urcelay C. 2017) καρποφορεί ολόκληρο τον χρόνο σε σάπιο ξύλο πλατυφύλλων και κωνοφόρων και παράγει στρωματοειδή βασιδιώματα σε σχηματισμούς έκτασης αρκετών τ. εκ. από μαλακά, εύθραυστα, αρχικά λευκωπά, αργότερα κρεμ, κρεμ-πρασινωπά ή λαδοπρασινωπά και τελικά καφετιά αγκάθια (1-2 (3) x -0,2 (0,3) χιλ.), σε λευκό υποφόριο, με λευκωπή, ινώδη, ριζομορφική περίμετρο, μονομιτικό σύστημα υφών με λείες ή επικρυσταλλωμένες, λεπτότοιχες ή ελαφρώς παχύτοιχες, επί μέρους διογκωμένες, κρικοφόρες υφές (Κ10702: Ø: 2-5,6 μm), 4σπορα, ροπαλόμορφα, υαλώδη βασίδια (Κ10702: 28 29,2 x 4,3 5,5 μm) με βασικό κρίκο και τραχιά, ±παχύτοιχα, μη αμυλώδη (Kout), στενά ελλειπτικά-υπατρακτόμορφα βασιδιοσπόρια (Κ10702: 7,15-10,1 x 2,65-3,6 μm) με κυανόφιλα φύματα. Κυστίδια απόντα. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Δερματώδη (αδημοσίευτο αρχείο) Το είδος έχει καταγραφεί και στις Κυκλάδες από τον Ηλία Πολέμη.
©2016 - 2021 MycoHellas.gr