Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Fibrodontia gossypina Parmasto

Fibrodontia gossypina Parmasto
Το Fibrodontia gossypina Parmasto (=Hyphodontia gossypina (Parmasto) Hjortstam) (GB291, mycodb.fr , mykologie.net) καρποφορεί στρωματοειδώς σε νεκρό ξύλο πλατυφύλλων (ρουπακιού, αριάς, σαμπούκου, λεύκας, γαύρου, φτελιάς) και κωνοφόρων (κουκουναριάς, αγριόκεδρου, θαμνοκυπάρισσου) και παράγει ανεστραμμένα, λευκωπά, φιλντισένια, κρεμ οδοντοειδή-κοκκώδη βασιδιώματα με πολυάριθμες με μικρές κρεμ-ωχρωπές ακίδες και λεία, υαλώδη ελλειπτικά-υποσφαιρικά βασιδιοσπόρια (β: (3) 3,5-4,5 (6,5) x 2,5-3 ,5 (4) µm, GB: 3,5-4,5 (5) x 2,5-3,5 µm, mycodb.fr: 3-4 (6,5) x 2,5-3 (4) µm), ΛΚ669:3,4 – 4,9 x 2,2 - 3 µm. Κυστίδια απόντα. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: (αδημοσίευτο αρχείο)
©2016 - 2022 MycoHellas.gr