Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Kneiffiella flavipora (Berk. & M.A. Curtis ex Cooke) Zmitr. & Malysheva

Kneiffiella flavipora (Berk. & M.A. Curtis ex Cooke) Zmitr. & Malysheva
Το Kneiffiella flavipora (Berk. & M.A. Curtis ex Cooke) Zmitr. & Malysheva (=Hyphodontia flavipora (Berk. & M.A. Curtis ex Cooke) Sheng H. Wu, Schizopora flavipora (Berk. & M.A. Curtis ex Cooke) Ryvarden, Schizopora carneolutea (Rodway & Cleland) Kotl. & Pouzar, Schizopora phellinoides (Pilát) Domański, κ.ά.) (ως Schizopora carneolutea: J341, C5/2025 και ως Schizopora flavipora: Gilbertson, R.L.; Hemmes 1997, Ryvarden, L.; Gilbertson, R.L. 1994, Po489) καρποφορεί στρωματοειδώς σε νεκρούς, πεσμένους κορμούς και κλώνους πλατυφύλλων ή -σπανιότερα- κωνοφόρων και παράγει μονοετή, πορώδη, στρωματοειδή ή μικτά βασιδιώματα, μερικές φορές με φωλιώδη, κρεμ, ωχρωπή έως καφετιά άγονη επιφάνεια, στενή, λευκωπή, ινώδη περίμετρο, στρογγυλούς, κολπωτούς ή δαιδαλώδεις, στενούς, αρχικά λευκωπούς, κρεμ, σαρκορόδινους-κιτρινωπούς και αργότερα ωχροκαφετιούς πόρους (β: (3) 4-5 (7) / χιλ.), μερικές φορές με ιρπικοειδή όψη, πολύ λεπτό, κρεμ υποφόριο, ήπια γεύση, μονομιτικό ή ψευδοδιμιτικό (Langer 1994) σύστημα υφών με λεπτότοιχες ή παχύτοιχες, διακλαδιζόμενες, κρικοφόρες, κρουστώδεις γενετικές υφές (β: x 1,5-6 μm), μερικές υφές παχύτοιχες και αδιαφραγματικές σαν σκελετικές, μερικές με κρουστώδη, διογκωμένη κορυφή, 2 ειδών κυστίδια α) ατρακτόμορφα,λεία ή μερικές φορές με ελαφρώς κρουστώδη, διογκωμένη κορυφή υμενιακά κυστίδια (β: 12-30 x 3-5 μm, Κ-8228: 17,2-23,2 x 3,7-4,4 μm) και β) λεία, βολβώδη, στο υποφόριο και (άφθονα) στο τράμα κυστίδια (β: 40-45 x 11-15 μm), 4-σπορα, ροπαλόμορφα βασίδια (β: 10-20 x 3-6 μm) με βασικό κρίκο και μικρά, λεία, υαλώδη, λεπτότοιχα, πλατιά ελλειπτικά έως υποσφαιρικά βασιδιοσπόρια (β: (3,3) 4-4,5 (5) x (2,5) 3-3,5 μm, Κ-8228: 3,7-4,9 x 2,5-3,5 μm) με 1 σταγόνα. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Polyporaceae – Πορώδη (αδημοσίευτο αρχείο)
©2016 - 2021 MycoHellas.gr