Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Oxyporus latemarginatus (Durieu & Mont.) Donk

Oxyporus latemarginatus (Durieu & Mont.) Donk
Το Oxyporus latemarginatus (Durieu & Mont.) Donk (Montagne, J.F.C. 1856, Ryvarden, L.; Johansen, I. 1980, J314, Ryvarden, L.; Gilbertson, R.L. 1994, Po366) καρποφορεί στρωματοειδώς, σαπροτροφικά ή -σπανίως- παρασιτικά σε ξύλο πλατυφύλλων ή κωνοφόρων και παράγει μονοετή, ευκόλως αποσπώμενα, στρωματοειδή ή φωλιώδη, πορώδη βασιδιώματα (-20 εκ. η μέγιστη διάσταση και πάχος 2-10 χιλ.), με λευκή ή κρεμ, άγονη περίμετρο, μέτριας πυκνότητας, ακανόνιστους, μερικές φορές ιρπικοειδείς, λευκούς, λευκοκρέμ ή αχυρόχρωμους πόρους (1-3 / χιλ., K-2666: (1) 2 (3) μm) με ρόδινους, καφετιούς ή γκριζοκαφετιούς τόνους ή καφετιές περιοχές στα ώριμα ή ξερά βασιδιώματα, λευκή, ινώδη περίμετρο, μονομιτικό σύστημα υφών με άκρικες υαλώδεις υφές (K-2666: x 3-7 μm), μικρά, άφθονα ή σπάνια, μάλλον λεπτότοιχα, κυλινδρικά, διογκωμένα, ατρακτόμορφα ή σουβλερά (υμενιακά) κυστίδια (β: 13-30 x 4-7 μm, K-2666: 14,4-22,6 x 4,1-5,2 (7,05) μm) με κρυστάλλους στο διογκωμένο ανώτερο τμήμα, (2)-4-σπορα βασίδια (β: 15-20 x 4-7 μm, K-2666: 14,1-17,55 x 3,6-4,7 μm) χωρίς βασικό κρίκο και λεία, υαλώδη, λεπτότοιχα, μη αμυλώδη, ελλειπτικά βασιδιοσπόρια (β: (3,5) 4,5-6 (7) x (2,5) 3-3,5 (4) μm, K-2666: (3,75) 4-6 (6,5) x (2,5) 2,7-3,5 (4) μm) με μικρές σταγόνες. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Polyporaceae – Πορώδη (αδημοσίευτο αρχείο)
©2016 - 2022 MycoHellas.gr