Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Trametes ljubarskyi Pilát

Trametes ljubarskyi Pilát
Το Trametes ljubarskyi (Pilát) Bondartsev & Singer ex Bondartsev (Ryvarden-Gilbertson 1994, Po 532, mycodb.fr, bibdigital.rjb.csic.es, naturamediterraneo.com) καρποφορεί σε ξύλο χνουδωτής δρυός, ακακίας, γαύρου, λεύκας, σφενταμιού ή γιούκας και παράγει μοναχικά ή αλληλεπικαλυπτόμενα, μεγάλα, παχύσαρκα (3-4 εκ.), γεισόμορφα-ημικυκλικά, πορώδη βασιδιώματα (8-15 x 8 εκ.), με αρχικά χνουδωτή-τριχωτή και αργότερα λεία, άζωνη, λευκωπή, ωχρωπή ή ανοιχτόχρωμη καφετιά άγονη επιφάνεια, κρεμ πόρους (3-4 / χιλ.), λευκόκρεμ (κατώτερο) ή γκρίζο (ανώτερο τμήμα), ελαφρώς ζωνώδες τράμα, τριμιτικό σύστημα υφών με υαλώδεις, μάλλον λεπτότοιχες, κρικοφόρες, διαφραγματικές γενετικές, παχύτοιχες, αδιαφραγματικές σκελετικές υφές, υαλώδεις, παχύτοιχες-συμπαγείς, διακλαδιζόμενες συνδετικές υφές, ατρακτόμορφες κυστιδιόλες, ροπαλόμορφα βασίδια με βασικό κρίκο και λεία, υαλώδη, λεπτότοιχα, μη αμυλώδη, κυλινδρικά-ελλειπτικά βασιδιοσπόρια (β: (4,5) 5-5,5 (6) x (2,5) 3-3,5 (4) μm). Κυστίδια απόντα. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Πολύποροι- Polyporaceae (αδημοσίευτο αρχείο)
©2016 - 2022 MycoHellas.gr