Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Faerberia carbοnaria (Alb.& Schwein.) Pοuzar

Faerberia carbοnaria (Alb.& Schwein.) Pοuzar
Το Faerberia carbοnaria (Alb.& Schwein.) Pοuzar (FAN2/30, BK3/207, JM722, Cο156, Bο124, Bu111, Mο65, Κ3-208) καρποφορεί καλοκαίρι και φθινόπωρο, μοναχικά ή κατά ομάδες, στο έδαφος, σε θέσεις που έχουν καεί πριν από αρκετά έτη και παράγει μικρά βασιδιώματα με ομφαλοειδές ή χωνιόμορφο, λείο, ακτινωτά ινώδες, θαμπό, γκριζοκαφετί, σταχτί ή γκριζομαυριδερό, πιο βαθύχρωμο στο κέντρο καπέλο (διάμ. 1-2 (4) εκ.), με γυριστή και κυρτή για αρκετό διάστημα, οξύληκτη και στην ωριμότητα, δαντελωτή και σχιστή περίμετρο, λευκογκριζωπή, σκληρή σάρκα, αδύναμη αλλά αρωματική μυρωδιά, ήπια γεύση, κατερχόμενα, λευκογκριζωπά, παχιά, με μορφή πτυχής, έντονα διχαλωτά, μάλλον αραιά (16-24) ελάσματα με λείες, αμβλείες κόψεις, κυλινδρικό, συχνά πλάγιο, κεντρικό ή έκκεντρο, συμπαγές, σκληρό, ελαστικό, λευκωπό ή λευκογκριζωπό πόδι (1,5-3 x 0,15-0,4 εκ.), μερικές φορές με λευκά ριζόμορφα στην ελαφρώς χοντρότερη βάση και κυλινδρικά, λεία, υαλώδη βασιδιοσπόρια ((7) 8-9 (10) x 4-5 (5,5) μm), με σταγόνες. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Πολύποροι- Polyporaceae (αδημοσίευτο αρχείο)
©2016 - 2022 MycoHellas.gr