Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Saproamanita codinae (Maire) Redhead, Vizzini, Drehmel & Contu

Saproamanita codinae (Maire) Redhead, Vizzini, Drehmel & Contu
Το αρκετά σπάνιο, θερμόφιλο, μεσογειακό Saproamanita codinae (Maire) Redhead, Vizzini, Drehmel & Contu (=Amanita codinae (Maire) Bertault, Amanita vittadinii var. codinae (Maire) Veselý, Armillaria codinae (Maire) Locq., Aspidella codinae (Maire) Vizzini & Contu, Lepidella codinae Maire) (Α535, C3/852, Fu5/57, G/A154, RM-LVI-1-16, amanitaceae.org, actafungorum.org) καρποφορεί από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο, μοναχικά ή συνήθως κατά μικρές ομάδες, σε λιβάδια, βοσκοτόπια και σε χορτώδεις θέσεις σε ξέφωτα δασών και παράγει μέτρια έως μεγάλα, ωστόσο μικρότερα από αυτά του Saproamanita vittadinii, λευκά ή λευκοκρέμ βασιδιώματα με εριώδη -ινώδη, ±πυραμιδόμορφα (ιδίως στο κέντρο) ή πιο επίπεδα στην περιφέρεια, αρχικά αργιλοκαφετιά και σταδιακά ανοιχτόχρωμα καφετιά, καφετιά, πορφυροκαφετιά ή καφεμαυριδερά λέπια στο κυρτό, σαρκώδες, ξηρό, λευκό, λευκωπό έως ανοιχτόχρωμο καφετί καπέλο (Ø 4-15,5 εκ.) με αδιαφανή, μη γραμμωτή πλεονάζουσα περίμετρο, μετρίως πυκνά έως πυκνά, μεροστυπικά ή ελεύθερα, πλατιά, λευκά, κρεμ έως κιτρινωπά ελάσματα, κυλινδρικό ή ελαφρώς ροπαλόμορφο, συμπαγές, λευκό πόδι (4-14 x 1-3,5 εκ.), που καφετίζει στο άγγιγμα, με ως ατελείς ζώνες από μεγάλα, τραχιά, ανασηκωμένα, αρχικά αργιλοκαφετιά και αργότερα καφετιά, ινώδη λέπια που σταδιακά φθίνουν, πλατύ, μεμβρανώδες, εύθραυστο, λευκό δαχτυλίδι, παχιά σάρκα, μάλλον ευχάριστη και τελικά δυσάρεστη οσμή, ήπια γεύση, πλατιά ελλειπτικά, υποσφαιρικά ή επιμήκη, λεία, υαλώδη, αμυλώδη βασιδιοσπόρια (K10346: 9,15-14,9 (15,2) × 6,6-9,3 (10,15) µm K10612: 9,05-14,9 × 6,4-10 µm) και 4σπορα βασίδια (K10346: 32-58,2 × 9,75-14,8 µm, K10612: 33-57 × 9,7-13,5 µm) με βασικό κρίκο. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)
25152266_1664014496991251_4013695326110595756_n.jpg

©2016 - 2019 MycoHellas.gr