Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Infundibulicybe mediterranea Vizzini, Contu et Musumeci

Infundibulicybe mediterranea Vizzini, Contu et Musumeci
Το Infundibulicybe mediterranea Vizzini, Contu et Musumeci, (=Clitocybe gibba var. mediterranea), (ΑΜΙΝΤ, www.funghiitaliani.it, www.mycobank.org, www.mycocharentes.) πρώην Clitocybe mediterranea, καρποφορεί φθινόπωρο, σε μεσογειακά οικοσυστήματα, συνήθως κατά ομάδες, σε δρυοδάση και παράγει μέτρια βασιδιώματα με αρχικά κυρτό, αργότερα χωνιόμορφο, ινώδες, μη υγροφανές, καστανό, καστανοκαφέ, πορτοκαλοκαστανό καπέλο (1-6 (8) εκ. διάμ.), με κυματιστή περίμετρο, πυκνά, κατερχόμενα, λευκωπά ελάσματα, κυλινδρικό, ομοιόχρωμο με το καπέλο, πόδι (1,5-5 × 0,3-5,8 εκ.), μυρωδιά μανιταριού και λεία, υαλώδη, σταγονόμορφα βασιδιοσπόρια ((4,5-6(7) × 3-4(5) μm, ΛΚ1013:(5) 5,6 – 6,3 (6,8) x (3,7) 3,9 - (4,5) µm)). Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)

©2016 - 2022 MycoHellas.gr