Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Arrhenia lilacinicolor (Bon) P.-A. Moreau & Courtec.

Arrhenia lilacinicolor (Bon) P.-A. Moreau & Courtec.
Το σπάνιο, Arrhenia lilacinicolor (Bon) P.-A. Moreau & Courtec. (=Omphalia galericolor Romagn., Omphalina lilacinicolor Bon κ.ά.) (FAN3/84, FN236, Ι-555, ΑG62) καρποφορεί φθινόπωρο και χειμώνα κατά μικρές ομάδες σε αμμώδη εδάφη, σε ακτές, ανάμεσα σε χαμηλά βρύα (ιδιαιτέρως Tortula rulariformis αλλά και Ceratodon purpureus) και παράγει μικρά βασιδιώματα με ωχρορόδινο-σαρκορόδινο ή ωχροκιτρινοκαφετί, καφετί-μελένιο έως ωχροκαφετί, επίπεδο έως κυρτό, κυματιστό, ομφαλοειδές ή χωνιόμορφο, μερικές φορές θηληφόρο, λείο, αμυδρώς χνουδωτό, παχνώδες ή ελαφρώς αεροφόρο, υγροφανές, μη γραμμωτό ή ελαφρώς γραμμωτό-ημιδιαφανές καπέλο (Ø (0,2) 0,6-2 (3) εκ.) με κυρτή, μερικές φορές αυλακωτή περίμετρο, λευκοκρέμ, ρόδινα ή αργιλοκαφετιά, κατερχόμενα, παχιά, μερικά διχαλωτά, αραιά ελάσματα, κυλινδρικό, θαμπό, λείο, ομοιόχρωμο με το καπέλο πόδι (0,3-2 (4) x 00,5-0,3 εκ.), μερικές φορές με πλατύτερη βάση, λευκή σάρκα, απροσδιόριστη οσμή και γεύση, υποσφαιρικά, πλατιά ελλειπτικά ή πλατειά σταγονόμορφα βασιδιοσπόρια (Κ10353: 5,4-9,4 x 4,3-6,15 μm), λευκό σποριοαποτύπωμα, (2) 4-σπορα βασίδια (Κ10353: 26,2-30,4 x 6,4-8,7 μm), σποραδικά ή απόντα, υαλώδη, λεπτότοιχα, ελικοειδή, κυλινδρικά, στενά ροπαλόμορφα με κοντά φύματα ή λαγηνόμορφα χειλοκυστίδια (Κ10353: 19-39,7 x 3,1-6,55 μm) και πιλοδερμίδα τύπου δερμίδας. Κρίκοι παρόντες. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο

©2016 - 2022 MycoHellas.gr