Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Cribraria persoonii Nann.-Bremek

Cribraria persoonii Nann.-Bremek
Το μάλλον σπάνιο Cribraria persoonii Nann.-Bremek (LM308, ΒΙ-75, DM1-97discoverlife.org, Stephenson S.L. 2003) καρποφορεί κοπαδιαστά, συχνά κατά μεγάλους σχηματισμούς, σε σάπιο ξύλο και παράγει διάσπαρτα, πολύ μικρά έμμισχα, αρχικά όρθια και αργότερα, μερικές φορές, ελαφρώς κεκλιμένα σποροκάρπια (0,8-3,5 χιλ. ύψος) με σφαιρικό-υποσφαιρικό, καφε-φουντουκί, ωχροκαφετί, ωχρό ή ωχρολαδί σποράγγειο (0,5-1 χιλ. Ø), κιτρινωπό, διχτυωτό πηρίδιο με πρόσκαιρο ανώτερο ημισφαίριο που σύντομα εξαφανίζεται, αφήνοντας το επίμονο, αρκετά βαθύ, καλά αναπτυγμένο (το 1/3 το 1/4 του συνόλου), ακτινωτά, ευκρινώς γραμμωτό, βαθύχρωμο καφετή, καφε-φουντουκί ή πορτοκαλοκαφετί κάλυκα (κατώτερο κυπελλόμορφο ημισφαίριο) με σχετικά μικρούς, κιτρινοκαφετιούς ή καφετιούς πλασμωδιακούς κόκκους (Ø Κ8114: 0,8-1,8 μm) και κανονικά δοντάκια στην περίμετρο, από τα οποία ξεκινά το λεπτό, κανονικό (πηριδιακό) δίχτυ με μικρές, τριγωνικές, τετράγωνες, στρογγυλεμένες ή πολυγωνικές, συχνά ακανόνιστες κυψέλες, πολυάριθμους, παχιούς, μακριούς ή συγκεχυμένους, βαθύχρωμους, στρογγυλεμένους ή επιμήκεις-γωνιώδεις κόμβους με 3-6, συνήθως χωρίς πλασμωδιακούς κόκκους συνδετικά νήματα με λίγα ή χωρίς ελεύθερα άκρα, μακρύ, κωνικό, καφεκοκκινωπό, καφεμαυριδερό ή μαυριδερό, αυλακωτό, όρθιο, συνεκτικό πόδι (1-2,5 χιλ., 1-3 φορές μεγαλύτερο από τη Ø του σποράγγειου) με λεπτότερη κορυφή, κοινόχρηστο, ευκρινή, βαθύχρωμο καφετί, μεμβρανώδη υπόθαλλο, γκρίζο πλασμώδιο, ανοιχτόχρωμα ή σχεδόν άχρωμα, πυκνά αλλά πολύ ελαφρώς φυματώδη, υποσφαιρικά ή σφαιρικά σπόρια (β: (5,5) 6 7 (8) μm, Κ8114: (5,7) 6 7,6 (7,85) x (5,6) 5,8-7,35 (7,55) μm), μερικές φορές με στρογγυλό, κιτρινωπό ή άχρωμο διαθλαστικό περιεχόμενο, υπογωνιώδη, όχι νεφροειδή όταν είναι ξερά και ωχροκαφετιά, αμμόχρωμη-καφεφουντουκί, ωχρωπή-αμμόχρωμη ή πορτοκαλοκαφετιά σποριόμαζα. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Μυξομύκητες - Myxomycetes (αδημοσίευτο αρχείο)

©2016 - 2022 MycoHellas.gr