Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Alboleptonia sericella (Fr.) Largent & R.G. Benedict

Alboleptonia sericella (Fr.) Largent & R.G. Benedict
Το τοξικό, μάλλον σπάνιο Alboleptonia sericella (Fr.) Largent & R.G. Benedict (=Entoloma sericellum (Fr.) P. Kumm. κ.ά.) (Ε415, ΒΚ4-78, FN461, FND-XXI-57, mykoweb.com, 123pilze.de, mushroomhobby.com) καρποφορεί μοναχικά ή κοπαδιαστά, καλοκαίρι και φθινόπωρο σε χορτώδεις θέσεις, σε λιβάδια, πάρκα ή σε υγρά δάση κατά μήκος ρεμάτων, μερικές φορές ανάμεσα σε βρύα και παράγει μικρά έως μέτρια κολλυβιοειδή, εύθραυστα, ιδιαιτέρως ποικιλόμορφα (ΒΚ) βασιδιώματα με ημισφαιρικό, κωνικό-κυρτό έως επιπεδόκυρτο ή σχεδόν επίπεδο, καμπανόμορφο, ελαφρώς ομφαλοειδές, σπανίως με αμβλεία θηλή, μεταξένιο, ακτινωτά ινώδες, χνουδωτό ή ελαφρώς λεπιδωτό, μη υγροφανές, αδιαφανές, λευκό, κιτρινωπό ή ωχρωπό καπέλο (Ø 0,5-2 (4) εκ.), ολοστυπικά, έγκοπτα ή υποκατερχόμενα, μέτριας πυκνότητας, αρχικά λευκά και αργότερα ρόδινα ελάσματα (Κ5129: 21-24) εμφύτως ινώδες ή λείο, γυαλιστερό, υαλώδες, λευκό ή κρεμ πόδι (2-6 x 0,2-0,4 εκ) με παχνώδη, κορυφή, λευκή ή νερουλή, άοσμη σάρκα ή με ελαφρώς αλευρώδη οσμή, (2) 4-σπορα, ροπαλόμορφα βασίδια (Κ5129: 27,8-43,2 (59,25)x 8,55-12,7 μm, Κ10343: 25-41,4 x 10,3-12,7 (14,3) μm) με βασικό κρίκο, 5-8γωνικά, εταιροδιαμετρικά βασιδιοσπόρια (Κ5129: 8,25-11,1 x 6,35-8,5 μm, Κ10343: 8,8-11,6 (12) x 6,65-8,4 μm) με εμφανή μύτη, ωχρορόδινο-ρόδινο σποριοαποτύπωμα, σποραδικά ή άφθονα, λεπτότοιχα, κυλινδρικά,ατρακτόμορφα ή στενά λαγηνόμορφα χειλοκυστίδια (Κ5129: 33,7-80,9x 4,7-13,05 μm, Κ10343: 25-45,6 x 6,4-11,35 μm) με βασικό κρίκο και πιλοδερμίδα με μορφή τριχοδέρμιου με διογκωμένες, περιστασιακά κρικοφόρες υφές ( Ø Κ5129: 5,5-14,2 μm). Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο
22688534_1609448375781197_6301562492755037979_n.jpg

©2016 - 2022 MycoHellas.gr