Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Hydropus subalpinus (Höhn.) Singer

Hydropus subalpinus (Höhn.) Singer
Το σπάνιο Hydropus subalpinus (Höhn.) Singer (=Collybia pseudoradicata J.E. Lange & F.H. Møller, Marasmiellus subalpinus (Höhn.) Singer, Mycena subalpina Höhn.) (FΑΝ4-169, landesmuseum.at 1997, mycostra.free.fr, guiahongosnavarra, mycodb.fr, funghiitaliani.it, ambmuggia.it), καρποφορεί από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, μοναχικά ή κατά μικρές ομάδες, σε σάπιο ξύλο οξιάς και παράγει μικρά έως μέτρια, μυκηνοειδή ή κολλυβοειδή βασιδιώματα με αρχικά κωνικό και αργότερα κυρτό έως επιπεδόκυρτο, λείο, παχνώδες, ελαφρώς υγροφανές, ελαφρώς κολλώδες (σε υγρό καιρό), χαλκοκαφετί, ωχροκίτρινο, χρυσοκίτρινο, κιτρινοκαφετί ή ωχροκαφετί με λαδιούς τόνους καπέλο (0,7-3,5 (5) εκ. Ø), με λιπαρή ή παχνώδη-ελαφρώς βελούδινη όψη, μερικές φορές με πιο βαθύχρωμη θηλή, με ακτινωτά διατεταγμένες ενσωματωμένες στην επιδερμίδα ίνες,ελαφρώς πιο ανοιχτόχρωμη περίμετρο, ελαφρώς γραμμωτή περίμέτρο, λευκά ή λευκογκριζωπά, ολοστυπικά, μεροστυπικά ή έγκοπτα, πυκνά ή μετρίως πυκνά ελάσματα, κυλινδρικό, ελαφρώς κοκκώδες, εύθραυστο, λευκοκιτρινωπό πόδι (2-7,5 x 0,2-0,4 εκ.) με πλατύτερη ή μερικές φορές λεπτότερη βάση, μερικές φορές με κοντή ή αρκετά μακριά ψευδόρριζα με λευκές ίνες, μαλακή, άοσμη σάρκα, ήπια γεύση, (2) 4-σπορα, ροπαλόμορφα βασίδια (Κ10296: 19,5-25,2 x 4,5-5,6 μm), υαλώδη, λεία, λεπτότοιχα, μη αμυλώδη, αλλαντοειδή βασιδιοσπόρια (Κ10296: 5,8-10,2 x 3,05-4,1 μm), λευκό σποριοαποτύπωμα, πολυάριθμα, μεγάλα, πλατιά λαγηνόμορφα, ατρακτόμορφα ή διογκωμένα χειλοκυστίδια ( Κ10296: 50,85-70 x 12,65-16,65 μm) με αμβλεία κορυφή, παρόμοια πλευροκυστίδια και κρικοφόρες υφές πιλοδερμίδας με κιτρινοκαφετί περιεχόμενο. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο

©2016 - 2022 MycoHellas.gr