Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Marasmius epiphylloides (Rea) Sacc. & Trotter

Marasmius epiphylloides (Rea) Sacc. & Trotter
Το ασυνήθιστο Marasmius epiphylloides (Rea) Sacc. & Trotter (ΑΝ2-130, FN290, BK3/284, Cο495, Mο165, Κ3-276, guiahongosnavarra, wildaboutbritain, commicobotanicajaen, asturnatura) καρποφορεί σε νεύρα και κοτσάνια φύλλων κισσού και παράγει μικρά βασιδιώματα με αρχικά ημισφαιρικό, κυρτό με κάπως πιεσμένο το κέντρο αργότερα, θαμπό, λείο, ακτινωτά αυλακωτό, λευκό, καπέλο (Ø 0,2-0,5 εκ.), μερικές φορές με κρεμ-ωχρωπό κέντρο, οξύληκτη, ομαλή περίμετρο, λευκά, αραιά (5-9), φλεβόμορφα, ολοστυπικά ή ελαφρώς καττερχόμενα ελάσματα, χωρίς στεφάνι με λείες ακμές, κυλινδρικό, κυρτό ή ευθυτενές, ελαστικό, αρχικά με λεπτότατη λευκή σκόνη, γυαλιστερό στην ωριμότητα πόδι (1-3 x 0,02-0,04 εκ.) με λευκωπή κορυφή και κοκκινοκαφετί κατώτερο τμήμα, μεμβρανώδη, λευκή σάρκα, με ανεπαίσθητη μυρωδιά και γεύση, κυλινδρικά, λεία, υαλώδη βασιδιοσπόρια (β: (9,4) 11-15 (18) x (2) 3-3,5 (5,4) μm, K10140: 9,8 13,8 x2,6-3,1 μm) με κολοβό το ένα άκρο, 4-σπορα βασίδια, υαλώδη, λεπτότοιχα έως παχύτοιχα ατρακτόμορφα ή λαγηνόμορφα, μερικές φορές σχεδόν ληκυθόμορφα- με (υπο)κεφαλοφόρα χειλοκυστίδια (K10140: 34,5-52,5 x 7,6-12,4 μm), μερικά με μυξώδες επικάλυμμα στην κορυφή, σαρωθρόμορφα στοιχεία πιλοδερμίδας, λεπτότοιχα έως παχύτοιχα, λαγηνόμορφα ή ληκυθόμορφα πιλοκυστίδια και καυλοκυστίδια δύο τύπων α) λεπτότοιχα έως παχύτοιχα ατρακτόμορφα ή λαγηνόμορφα, μερικές φορές σχεδόν ληκυθόμορφα- κεφαλοφόρα και β) παχύτοιχα, που αναπτύσσονται πλευρικά στην επιφάνεια των υφών. Κρίκοι άφθονοι. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)

©2016 - 2022 MycoHellas.gr