Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Agrocybe arvalis (Fr.) Singer

Agrocybe arvalis (Fr.) Singer
Το σπάνιο, μη εδώδιμο Agrocybe arvalis (Fr.) Singer (FN829, Jο246, Marino Zugna 2009 (ambmuggia.it), leifgoodwin.co.uk, ne.jp, mycodb.fr, asturnatura.com) καρποφορεί από την άνοιξη έως το φθινόπωρο, μοναχικά ή κατά μικρές ομάδες, στο έδαφος ή -σπανίως- υπολείμματα ξύλου, σε λιβάδια, βοσκοτόπια, πάρκα, κήπους, πρασιές, αγρούς, υγρά δάση, πρανή και παράγει μικρά βασιδιώματα με κυρτό ή σχεδόν επίπεδο, λείο ή μερικές φορές ρυτιδωμένο, κολλώδες, υγροφανές, λευκοκιτρινωπό, βαθύ κίτρινο, ωχροκίτρινο ή κιτρινοκαφετί καπέλο ((1,5-3 (5) εκ. Ø) μερικές φορές με γραμμωτή (σε υγρό καιρό) περίμετρο, αρκετά πυκνά, ολοστυπικά, γκριζοκαφετιά έως κιτρινοκαφετιά ελάσματα με δοντάκι και λευκωπές ακμές, κυλινδρικό, ± σγουρό-ελικοειδές, κιτρινωπό, παχνώδες πόδι (4-10 x 0,4-0,7 εκ.), ριζώδες, συνδεδεμένο με ένα θαμμένο, μαύρο σκληρώτιο (Ø 2-3 (5) εκ.), χωρίς δαχτυλίδι, απροσδιόριστη ή αλευρώδη οσμή, αλευρώδη, πικρή (leifgoodwin) γεύση, 4-σπορα βασίδια, λεία, παχύτοιχα, ελλειπτικά-επιμήκη βασιδιοσπόρια (β: (8) 9-11 (12) x (4,5) 5-6 (6,25) μm, Κ6784: 8,5-10,75 (12) x 4,75-5,7 (6,2) μm, Κ8875: 8,5-11,1 (14) x 4,9-5,7 (7) μm) με εμφανή, στενό βλαστητικό πόρο, βαθύχρωμο καφετί σποριοαποτύπωμα, 4-σπορα, ροπαλόμορφα βασίδια (Κ8875: 21,5-29 x 7,2-7,8 μm) λαγηνόμορφα, ατρακτόμορφα ή κυλινδρικά, στενά φλασκόμορφα ή μερικές φορές δακτυλοφόρα χειλοκυστίδια (Κ8875: 30-45,8 (49) x 8,4-11,7 μm), λαγηνόμορφα, ατρακτόμορφα ή κυλινδρικά, μερικές φορές δακτυλοφόρα πλευροκυστίδια (, Κ6784: 48-70 x 13,8-20,5 μm, Κ8875: 36,5-72 x 7,3-19,6 μm) λαγηνόμορφα πιλοκυστίδια και άφθονα λαγηνόμορφα καυλοκυστίδια. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)

©2016 - 2020 MycoHellas.gr