Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Didymium bahiense var. bahiense Gottsb

Didymium bahiense var. bahiense Gottsb
Το μάλλον ασυνήθιστο στην Ελλάδα Didymium bahiense var. bahiense Gottsb (B1325, LM468, S.L. Stephenson, discoverlife.org, hiddenforest, myxo.be, micobotanicajaen.com) καρποφορεί κοπαδιαστά κατά διάσπαρτα άτομα, σε σάπια φυτικά υπολείμματα, νεκρά φύλλα, άχυρο, οργανικό λίπασμα ή κοπριά φυτοφάγων ζώων και παράγει πολύ μικρά, έμμισχα σποροκάρπια (ύψους 0,8-2 χιλ.) με λευκό ή λευκογκριζωπό, φαινομενικά σφαιρικό, αλλά στην πραγματικότητα δισκοειδές-νεφροειδές-βαθιά ομφαλόμορφο (στη βάση) σποράγγειο (Ø (0,2) 0,5-0,8 χιλ.) με περιφέρεια που κυρτώνεται και συγκλίνει στη κορυφή του ποδιού, με μακρύ, λεπτό, μη ασβεστώδες, πτυχωτό πόδι με λεπτότερη, ωχρωπή-πορτοκαλοκαφετιά κορυφή και πλατύτερη πορτοκαλοκαφεκόκκινη έως σχεδόν μαυριδερή βάση, μικρό, δισκοειδή, βαθύχρωμο, σχεδόν μαυριδερό υπόθαλλο, λεπτό, διαφανές, λευκό, ακανόνιστα διαρρηγνυόμενο πηρίδιο με ωχρωπή-κιτρινωπή βάση και λευκούς αστερόμορφους κρυστάλλους ασβεστίου, εμφανή, δισκόμορφο, λευκό υποκιονίσκο, άφθονο διάπλεγμα κόμης από διακλαδιζόμενα, μερικά αναστομούμενα, μη σπειροειδή, καφετιά νήματα με ανοιχτόχρωμα, ελεύθερα άκρα και μικρές, βαθύχρωμες, χανδρόμορφες διογκώσεις, καφετί, αλλά λευκό στα αναπτυσσόμενα σποράγγεια πλασμώδιο, μετρίως βαθύχρωμα, ανοιχτόχρωμα καφετιά ή βαθύχρωμα γκριζοβιολετιά, φυματώδη σπόρια (β: (9) 10-12 μm, Κ10091: (8,8) 9,85-11,7 (11,9) x 9,28-11,15 μm) με μικρές, εμφανείς ομάδες από μεγαλύτερα και πιο βαθύχρωμα φύματα και βαθύχρωμη καφετιά σποριόμαζα. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Μυξομύκητες - Myxomycetes (αδημοσίευτο αρχείο)

©2016 - 2020 MycoHellas.gr