Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Campylomyces heimii (Malençon) Nakasone

Campylomyces heimii (Malençon) Nakasone
Το σπάνιο, μεσογειακό Campylomyces heimii (Malençon) Nakasone (=Veluticeps heimii Malençon) (Karen K. Nakasone 2004), που αναφέρεται από Μαρόκο και Ισπανία, καρποφορεί κοπαδιαστά, σε έμφλοιο ή άφλοιο νεκρό έμφλοιο ξύλο πλατυφύλλων και παράγει πιθανότατα πολυετή, μικρά, άμισχα, συναθροιζόμενα, συγκεχυμένα ή και αλληλεπικαλυπτόμενα, λεκανόμορφα, ρηχά κυπελλόμορφα ή πινακιόμορφα, μερικές φορές επιμήκη, χαρακτηριστικά λοβωτά-κολπωτά βασιδιώματα (3 x 2 x 0,2 εκ.), που ακουμπούν στο υπόστρωμα με μια στενή βάση, με ± ζελατινώδες-κηρώδες (φρέσκο) ή κερατώδες (ξερό), τραχύ υμένιο από πολυάριθμες, μικροσκοπικές, κάθετες, μη μεταχρωματιζόμενες με ΚΟΗ δέσμες υφών (-150 μm)(BN: 178-270 μm), τριχωτή-χνουδωτή, γκρίζα έως βαθύχρωμη καφεμαυριδερή άγονη επιφάνεια, που μαυρίζει προσωρινά με ΚΟΗ, με ομόκεντρες χρωματικές ζώνες, ελεύθερη, αυλακωτή, ζωνώδη, εσωστρεφή (όταν ξεραίνεται), λοβωτή, βελούδινη, άγονη, κοκκινοκαφετιά περίμετρο, μονομιτικό σύστημα υφών, από κρικοφόρες, διαφραγματικές γενετικές υφές, λεπτότοιχες, μη διακλαδιζόμενες, σπανίως κρικοφόρες, κιτρινοκαφετιές ή καφετιές, λείες ή επικρυσταλλωμένες, λεπτότοιχες ή παχύτοιχες υφές άγονης επιφάνειας (Nakasone: x 2,2-5,5 μm), υαλώδεις ή βαθυκίτρινες, λείες, κρικοφόρες, διαφραγματικές, μετρίως διακλαδιζόμενες υφές υποφορίου (Nakasone: x 1,5-6 μm), κρικοφόρες, διαφραγματικές μετρίως διακλαδιζόμενες, λεπτότοιχες, υαλώδεις, λείες, ζελατινώδεις υφές υφυμενίου (Nakasone: x 2 - 3 μm), παχτωμένα, βαθυκίτρινα έως καφετιά κυστίδια διαπλέγματος (από τις δέσμες υφών), διαμέτρου -70 μm (Nakasone), που εξέχουν από την υμενοφόρα επιφάνεια (Nakasone: - 150 μm), κυλινδρικά ή στενά ροπαλόμορφα, κάποιες φορές παχτωμένα, βαθύχρωμα καφεκίτρινα, λεία ή ελαφρώς επικρυσταλλωμένα (με υαλώδεις ή κιτρινωπούς κρυστάλλους) κυστίδια διαπλέγματος (Nakasone: -230 x 2,5-6 μm) με λεπτότερη βάση (2-4 μm) και βασικό κρίκο, λείες, υαλώδεις, νηματοειδείς βασιδιόλες (Nakasone: 45-60 x 2-3 μm) με βασικό κρίκο, 4-σπορα, ροπαλόμορφα, λεία, υαλώδη βασίδια (Nakasone: 80-100 x 8-10 μm) και κυλινδρικά, λεπτότοιχα, λεία, υαλώδη, μη αμυλώδη βασιδιοσπόρια (β: (18) 20-22 x 6-8 μm, Nakasone: (18) 20-22 x 6-8 μm, ΒΝ: 18,3-21,3 x 5,4-8,1 μm) με εμφανή, αμβλύ βλαστητικό πόρο. Πηγή: Morphological studies in Veluticeps, Pileodon and related taxa, Karen K. Nakasone, Μετάφραση : Γιώργος Κωνσταντινίδης, Βασίλης Νάκκας

©2016 - 2022 MycoHellas.gr