Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Pluteus exiguus (Pat.) Sacc.

Pluteus exiguus (Pat.) Sacc.
Το σπάνιο Pluteus exiguus (Pat.) Sacc. (FAN2/41, FN340, BK4/108, Cο867, Mο220, FND-LXI-82, ambmuggia.it, mykologie.net, longshawfungi.wordpress.com, myko.cz) καρποφορεί καλοκαίρι και φθινόπωρο, μοναχικά ή κατά μικρές ομάδες, στο έδαφος, σε θαμμένα κομμάτια ξύλου ή σε κλωναράκια, σε δάση (κυρίως πλατυφύλλων ή σε χαλικώδη λιβάδια και παράγει μικρά βασιδιώματα με κυρτό, επίπεδο, ελαφρώς υβώδες, ελαφρώς υγροφανές, αδιαφανές, ξερό, ελαφρώς στικτό-λεπιδωτό καπέλο (Ø (0,5) 1-2 εκ.) με μικρά γκριζοκαφετιά λέπια, που φθίνουν στην περίμετρο, λευκωπό υπόβαθρο χωρίς κιτρινωπούς τόνους, καφεμαυριδερό κέντρο, γκριζοκαφετιά περίμετρο, μέτριας πυκνότητας, ελεύθερα, αρχικά λευκά και αργότερα ρόδινα ελάσματα, κυλινδρικό, λείο ή παχνώδες, λευκό, υαλώδες πόδι ((1) 2-3 (4) x 0,75-0,25 εκ.), μερικές φορές με ωχρωπή ή καφετιά βάση, χωρίς ρόδινους τόνους στη βάση, πολύ λεπτή σάρκα, αδύναμη οσμή, 4-σπορα, ροπαλόμορφα βασίδια (Κ8331: 26,5-29 x 7,7-8 μm), λεία, υαλώδη, λεπτότοιχα έως παχύτοιχα, πλατιά ελλειπτικά, ελλειπτικά, ελαφρώς αμυγαδαλόμορφα, υποσφαιρικά ή υποκυλινδρικά βασιδιοσπόρια (β: (5,7) 6,5-7,5 (8,4) x (4,5) 5,4-6 (6,8) μm, Κ8331: 5,2-7,5 x 4,9-6,8 μm), άφθονα, υαλώδη, άχρωμα, ±σουβλερά έως υποκεφαλοφόρα με άκρα πλάτους 3,5-5 μm ή πλατιά ατρακτόμορφα ή πλατιά λαγηνόμορφα χειλοκυστίδια (Κ8331: 31-56 x 8-17,8 (24,2) μm), σποραδικά πλευροκυστίδια χωρίς άγκιστρα, πιλοδερμίδα τύπου τριχοδέρμιου, με 1-4 ελαφρώς παχύτοιχα στοιχεία, με άκρικα, κυλινδρικά ή ατρακτόμορφα ακραία στοιχεία, εμφανώς μεγαλύτερου μήκους από τα προηγούμενα στοιχεία και σποραδικά, υποκυλινδρικά καυλοκυστίδια. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)

©2016 - 2022 MycoHellas.gr