Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Pluteus podospileus Sacc. & Cub.

Pluteus podospileus Sacc. & Cub.
Το σπάνιο Pluteus podospileus Sacc. & Cub. (=Pluteus minutissimus Maire, Pluteus nanus var. podospileus (Sacc. & Cub.) Rick, Pluteus podospileus f. minutissimus (Maire) Vellinga, Pluteus seticeps (G.F. Atk.) Singer) (ΒΚ4/119, FAN2/45, FN343, Μο223, FI-91,leifgoodwin.co.uk, first-nature.com, atlas.grzybiarze.eu και ως Pluteus podospileus f. minutissimus: ΒΚ4/118) καρποφορεί καλοκαίρι και φθινόπωρο σε νεκρό -συνήθως θαμμένο- ξύλο πλατυφύλλων ή στο έδαφος και παράγει μικρά βασιδιώματα με θαμπό, βελούδινο-κοκκώδες, ακτινωτά, ινώδες-λεπιδωτό καφέ, γκριζοκαφετί, καφεκοκκινωπό ή με καφεμαυριδερό, φυματώδες κέντρο καπέλο (Ø (0,8) 2-3 (4) εκ.) που μερικές φορές ραγαδιάζει (σε πολύ ξερές περιόδους) ή δεν ραγαδιάζει καθόλου, με ελαφρώς γραμμωτή ή και σχιστή περίμετρο, πυκνά, λευκωπά έως ρόδινα ελάσματα, λευκό πόδι (3-4 (5) x 0,2-0,3 (0,6) εκ.), μερικές φορές με καφετιές, καφεμαυριδερές ή μαυριδερές λεπίδες στην ελαφρώς διογκωμένη βάση, άοσμη σάρκα, 4-σπορα βασίδια (Κ9796: 23,4-29 x 8-9 μm), υποσφαιρικά, ελλειπτικά, σφαιρικά ή υποτριγωνικά βασιδιοσπόρια (β: (5,1) 5,5-7,5 (8) x (4) 5-6 (7) μm, Κ9796: 5,6-7,8 (8) x 5,2-6,4 μm), ροπαλόμορφα, αχλαδόμορφα ή ατρακτόμορφα χειλοκυστίδια (Κ9796: 31-58 x 12,7-21,1 μm), παρόμοια πλευροκυστίδια (Κ9796: 29,4-67 x 12,8-28,1 μm) χωρίς άγκιστρα και πιλοδερμίδα από αχλαδόμορφα (Κ9796: 29-59 x 11,8-28,1 (36) μm), μακρόστενα, ατρακτόμορφα ή κυλινδρικά στοιχεία με καφετιές χρωστικές. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)

©2016 - 2022 MycoHellas.gr