Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Mycena xantholeuca Kühner

Mycena xantholeuca Kühner
Το μάλλον σπάνιο Mycena xantholeuca Kühner (My155,FN376,MdE203, Mycena.no) καρποφορεί φθινόπωρο και χειμώνα, μοναχικά ή κοπαδιαστά ανάμεσα σε βελόνες, φυλλάδα, υπολείμματα ή σε φλοιό ξύλου κωνοφόρων και πλατύφυλλων(π.χ. σκλήθρου) και παράγει μικρά βασιδιώματα παρόμοια με αυτά του Mycena flavoalba, με κωνικό, κυρτό-καμπανόμορφο, παχνώδες, σχεδόν λείο, λευκό, κρεμ, γκριζολευκωπό ή γκριζορόδινο καπέλο (0,3-1(2,5) εκ. με πιο βαθύχρωμο κιτρινωπό κέντρο, λευκά, λευκοκρέμ ή αργιλορόδινα, ολοστυπικά ή κατερχόμενα ελάσματα (25-35) με δόντι, λεπτό, ευθυτενές, λείο, λευκό-νερουλό, γκριζοκαφετί, καφετί, καφεκίτρινο ή βαθύχρωμο καφετί πόδι (3-7 χ 0,05-0,2 εκ.) με λευκές τρίχες στη βάση, άοσμο (φρέσκο) ή με οσμή ιωδίου (ξερό), υπόξινη γεύση, 4-σπορα, ροπαλόμορφα βασίδια (ΜΓ: 24-30 χ 7,5-9μm), ελλειπτικά-σταγονόμορφα, λεία, υαλώδη, αμυλώδη βασιδισπόρια (β: (7)7,5-9,5(10) χ (3,5)5-6(6,5)μm, ΜΓ:8-10 χ 5-6 μm), ροπαλόμορφα, ραμαριοειδή, αχλαδόμορφα, μερικά αχλαδόμορφα με πόδι χειλοκυστίδια (β: 15-35 x 7-19,5 μm, ΜΓ: 17-27 x 7-12 μm) με μικρές, ευθείες ή κυρτές εκπτύξεις, μερικές φορές με πλατύτερη κεφαλή, κυλινδρικές, ελαφρώς ζελατινώδεις υφές πιλοδερμίδας (x 2-3,5μm) με πυκνές εκπτύξεις, συχνά με υποσφαιρικά κύτταρα και στενές υφές στυποδερμίδας με αραιές εκπτύξεις Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη:Agaricales-Αγαρικοειδή( αδημοσίευτο αρχείο )

©2016 - 2022 MycoHellas.gr