Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Melanoleuca polioleuca var. albifolia (Boekhout) Gminder

Melanoleuca polioleuca var. albifolia (Boekhout) Gminder
Το Melanoleuca polioleuca var. albifolia (Boekhout) Gminder(=Melanoleuca albifolia Boekhout) (JM1095b, FAN4/164, AG100, bioimages.org.uk, Revista Catalana de Micologia, vol. 34: 19-41, ΗΠ141) καρποφορεί το φθινόπωρο σε αμμώδη λιβάδια ανάμεσα σε γρασίδι και παράγει μέτρια βασιδιώματα με καστανό, φουντουκί ή καφεμαυριδερό (JM), υβώδες καπέλο (διάμ. 3-4 (5) εκ.), αρχικά πυκνά, λευκωπά και τελικά σαρκορόδινα, γκριζόλευκα ελάσματα, γκριζοκαφετί πόδι, ομοιόχρωμο με το καπέλο, ελλειπτικά έως επιμήκη βασιδιοσπόρια (β:7-9,5 (10) x 4,5-5 μm, JM: 7 10 x 4,5-5,5 μm, ΛΚ975:(6,9) 7,5 – 8,7 (9,3) x (4,3) 4,4 - 5 (5,2) µm), με μικρά κοκκώδη, αμυλώδη φύματα, υαλώδη, λευκό σποριοαποτύπωμα, (2) 4-σπορα, ροπαλόμορφα βασίδια: (25-35 x 8-10 μm), λαγηνόμορφα έως ατρακτόμορφα χειλοκυστίδια με κρυστάλλους (β:(35) 45-70 x (10) 12-15 (16) μm, ΛΚ975:46 – 65,5 x 12,8 – 14,4 µm) και άφθονα καυλοκυστίδια. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)

©2016 - 2022 MycoHellas.gr