Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Hygrophorus pseudodiscoideus (Maire) Malençon & Bertault

Hygrophorus pseudodiscoideus (Maire) Malençon & Bertault
Το Hygrophorus pseudodiscoideus (Maire) Malençon & Bertault, (=Hygrophorus pseudodiscoideus var. cistophilus Bon &G. Riussset, Hygrophorus eburneus var. pseudodiscoideus Maire, Hygrophorus pseudodiscoideus var. formosus Bon) (H296, www.mycobank.org) καρποφορεί καλοκαίρι και φθινόπωρο, μοναχικά ή κατά ομάδες, ανάμεσα σε κίστους Cistus monspeliensis, Cistus creticus και παράγει μέτρια βασιδιώματα με κυρτό έως επίπεδο, γλοιώδες, ινώδες, με σκούρες ρόδινες ίνες σε κρεμ, φιλντισένιο υπόβαθρο, με ωχρορόδινο, πορτοκαλορόδινο κέντρο και ξεθωριασμένο στην ελαφρώς οδοντωτή περίμετρο καπέλο (διάμ. 1,2- 3,5(5) εκ.), υποκατερχόμενα, τοξωτά, ωχρωπά, φιλντισένια, ωχροκίτρινα ελάσματα, κυλινδρικό, με πλατύτερη κορυφή, ελαφρώς ινώδες, λευκωπό, με ωχρωπή, ριζώδη βάση πόδι (1,5-4 x 0,4-0,8 εκ.), σάρκα συνεκτική, λευκωπή, μυρωδιά γίδινου τυριού, ήπια γεύση, 4-σπορα με κρίκους, υποκυλινδρικά, υποροπαλόμορφα βασίδια (35-50 x7-9μm) με στηρίγματα (μήκους 5-7 μm) λεία, ελλειπτικά, υποκυλινδρικά, αβγόμορφα, υποαμυγδαλόμορφα βασιδιοσπόρια ((7-9,5 (10) x 4-5(5,5) μm), (ΛΚ956:(7) 8,4 – 9,5 (9,8) x (4,2) 4,5 – 5,2 (5,8) µm)). Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη (αδημοσίευτο αρχείο)
16105537_1324851317574239_8135162604286749348_n.jpg

©2016 - 2022 MycoHellas.gr