Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Exidiopsis leucophaea (Bres.) K. Wells

Exidiopsis leucophaea (Bres.) K. Wells
Το σπάνιο Exidiopsis leucophaea (Bres.) K. Wells (J390, Alessandro Saitta 2015) καρποφορεί σε κλώνους ξύλου πλατυφύλλων και παράγει μικρά, συναθροιζόμενα, μερικές φορές συγκεχυμένα σε μεγαλύτερους σχηματισμούς (5-6 εκ Ø), αρχικά κυαθόμορφα και αργότερα στρωματοειδή, στερεοειδή στρογγυλωπά, λοβωτά-κολπωτά βασιδιώματα (0,3-2 εκ Ø) με λείο, ελαφρώς κοκκώδες, μαλακό ζελατινώδες-κηρώδες (φρέσκο) ή κερατώδες και μερικές φορές ραγαδιασμένο (ξερό), λευκωπό ή γκριζωπό υμένιο, εσωστρεφή-ανασηκωμένη περίμετρο, ελαφρώς χνουδωτή, ωχρωπή ή καφετιά άγονη εξωτερική επιφάνεια, μονομιτικό σύστημα υφών με υαλώδεις, παχύτοιχες, ζελατινώδεις, κρικοφόρες γενετικές υφές (Κ4600: x 2,65-4,6 μm), (2) 4-σπορα, πλατιά ελλειπτικά-αβγόμορφα, κατά μήκος διαφραγματικά βασίδια (Κ4600: 15,65-21,5 x 9-12,8 μm) με μακριά κυλινδρικά στηρίγματα, λεία, υαλώδη, ελλειπτικά-υποκυλινδρικά, ελαφρώς κυρτά, μη αμυλώδη, σταγονώδη βασιδιοσπόρια (Κ4600: 12,4-16,85 x 4,7-6,45 μm, Κ10698: 11-19 x 4,7-6,6 μm), άφθονα δενδροϋφίδια και παχύτοιχα, επίπεδα μερικές φορές επικρυσταλλωμένα στοιχεία τράματος. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Ζελατινώδη (αδημοσίευτο αρχείο)

©2016 - 2022 MycoHellas.gr