Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Tremella aurantia Schwein.

Tremella aurantia Schwein.
Το ασυνήθιστο Tremella aurantia Schwein. (Malysheva FND-LIII-80, mykoweb.com, foros.embalses.net) καρποφορεί στρωματοειδώς, σε ξύλο πλατυφύλλων δίπλα σε Stereum hirsutum (παρασιτεί στο μυκήλιό του) και παράγει μικρά έως μεγάλα ζελατινώδη, κίτρινα ή πορτοκαλιά βασιδιώματα (2-6 (10) εκ. διάμ.) από κυματιστούς λοβούς που αναδύονται από μια κοινή βάση, υαλώδεις, λεπτότοιχες υφές (1-4 μm διάμ.) με σποραδικούς κρίκους στα διαφράγματα, στοιχειωδώς έμμισχα 4-θαλαμικά, υποσφαιρικά ή αβγόμορφα, σχετικά (με το Tremella mesenterica) μικρά βασίδια (Κ-10047: 13,05-15,1 x 9,5-12,7 µm) με μακριά στηρίγματα και βασικό κρίκο και υποσφαιρικά, αβγόμορφα ή -σπανίως- υποκυλινδρικά, λεία, υαλώδη, λεπτότοιχα βασιδιοσπόρια (β: (6) 7-9,5 (10) x (5) 6-7 (7,5) µm, Κ-10047: 6,55-9,2 x 6-7,8 µm) με μύτη και 1 μεγάλη, κεντρική ελαιώδη σταγόνα. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Corticiaceae - Δερματοειδή και Ζελατινώδη (αδημοσίευτο αρχείο)
15589529_1281942511865120_1481695724137172849_n.jpg

©2016 - 2022 MycoHellas.gr