Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Diderma hemisphaericum (Bull.) Hornem.

Diderma hemisphaericum (Bull.) Hornem.
Το Diderma hemisphaericum (Bull.) Hornem. (ΒΙ306, Myx443, Jo374, hiddenforest.co.nz, mycoquebec.org, ΖΑ) καρποφορεί ολόκληρο τον χρόνο κοπαδιαστά ή κατά ομάδες από διάσπαρτα άτομα, σε νεκρά φύλα ή άλλα νεκρά φυτικά υπολείμματα και σπανιότερα σε ξύλο πλατυφύλλων και παράγει πολύ μικρά, όρθια, συνήθως έμμισχα, σπανιότερα άμισχα, συγκεχυμένα σποροκάρπια (ύψους 1-1,3 (2) χιλ.) με λευκό, λείο, γκριζωπό, κυανόγκριζο ή λευκό δισκόμορφο σποράγγειο (0,5-1,5 χιλ. διάμ.), μερικές φορές με τραχύ κέντρο, επίπεδη-πιεσμένη κορυφή και ομφαλώδη βάση, παχύ, δίστρωμο, συνήθως κανονικά διαρρηγνυόμενο πηρίδιο (εύθραυστο, ασβεστώδες, λευκό εξωτερικό στρώμα και πιο επίμονο, μεμβρανώδες, λεπτό, γκρίζο ή υαλώδες εσωτερικό στρώμα), κεντρικό, κυλινδρικό, αυλακωτό, συχνά κοντό, μερικές φορές απόν, καφετί, ωχροκαφετί ή λευκό -εξ αιτίας της επασβέστωσης- πόδι (-1 χιλ.), μεμβρανώδη, άχρωμο ή λευκό υπόθαλλο, πλατύ, δισκόμορφο, καφετή ή καφεκοκκινωπό, ασβεστώδη κιονίσκο, ελαστικό διάπλεγμα κόμης από άχρωμα έως ανοιχτόχρωμα καφεβιολετιά, λεπτά ελαφρώς διακλαδιζόμενα και αναστομούμενα νήματα με πιο ανοιχτόχρωμα, μερικές φορές εντόνως διακλαδιζόμενα και αναστομούμενα άκρα, ωχροκίτρινα ή καφεβιολετιά, λευκό πλασμώδιο, αμυδρώς φυματώδη σπόρια (β: 7-9 (10) μm, Κ-9989: 7-8,75 (10) μm) με λεπτά, μερικές φορές με ομάδες από πιο βαθύχρωμα φύματα και βαθύχρωμη καφετιά σποριόμαζα. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Μυξομύκητες - Myxomycetes (αδημοσίευτο αρχείο)

©2016 - 2022 MycoHellas.gr