Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Ramariοpsis pulchella (Boud.) Cοrner

Ramariοpsis pulchella (Boud.) Cοrner
Το Ramariοpsis pulchella (Boud.) Cοrner (Ν3/252, ΒΚ2/451, C7/2855, Κr2/35, Gr250, J89) καρποφορεί καλοκαίρι και φθινόπωρο, μοναχικά, κατά ομάδες ή κατά συναθροιζόμενα καρποσώματα, σε γυμνό έδαφος, σε υγρές θέσεις, σε δάση, κήπους και άκρες ρεμάτων και παράγει κερατόμορφα-κοραλλόμορφα βασιδιώματα (ύψος 1-2 (3) εκ.), με κορμό πάχους 0,1-0,2 εκ. που διακλαδίζεται σε κλώνους που διακλαδίζονται και αυτοί σε αρκετούς δευτερεύοντες, λεπτότερους κλώνους που καταλήγουν σε 2 ή 3 άκρα, με λευκή και χνουδωτή βάση, λευκωπό, βιολετή, κιτρινορόδινο ή ωχροκαφετή κορμό, βιολετιούς ή ρόδινους με ιώδεις τόνους κλώνους, μαλακή αλλά συνεκτική, κηρώδη σάρκα με ήπια γεύση, αμυδρή, όχι ιδιαίτερη μυρωδιά και υποσφαιρικά, υαλώδη βασιδιοσπόρια ((3) 3,5-4 (5) x (2,5) 2,8-3,3 (3,5) μm), με λεπτότατες ακίδες και σταγόνες. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Cantharelloid-Hydnoid- Clavarioid – Κανθαροειδή-Υδνοειδή-Κλαβαριοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)

©2016 - 2022 MycoHellas.gr