Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Psilocybe bohemica Šebek

Psilocybe bohemica Šebek
Tο μάλλον ασυνήθιστο, τοξικό Psilocybe bohemica Šebek (=Psilocybe serbica var. bohemica (Šebek) Borovička, Oborník & Noordel.) (Jan Borovička 2008, Noo 286, houbareni.cz) καρποφορεί κοπαδιαστά, φθινόπωρο και χειμώνα ως επί το πλείστον σε υγρές θέσεις, σε κολπίσκους και ρυάκια, σε υπολείμματα νεκρής οργανικής ύλης και τσουκνίδες και παράγει μικρά έως μέτρια, λεπτοκαμωμένα κυανοπρασινίζοντα βασιδιώματα με κωνικό, κυρτό, έως σχεδόν επίπεδο, συχνά με αμβλύ ύβο, ανοιχτόχρωμο καφετί της καραμέλας (υγρό) ή λευκοκαφετί έως λευκωπό και όχι κιτρινωπό (ξερό, ξεθωριασμένο) καπέλο (2-5 εκ. διάμ.), χωρίς πορτοκαλοκαφετιούς ή κοκκινοκαφετιούς τόνους όπως σε παρόμοια είδη του γένους, πιο ανοιχτόχρωμη περίμετρο, ελάχιστη, πρόσκαιρη κουρτίνα, ολοστυπικά ή ελαφρώς υποκατερχόμενα, αργιλογκριζωπά, γκριζοκαφετιά, ανοιχτόχρωμα ωχρωπά ή καφεβιολετιά τελικά ελάσματα με κάπως πιο ανοιχτόχρωμη περίμετρο, στενό κυλινδρικό, συχνά στρεβλό, λεπτοκαμωμένο, αργιλοωχρωπό πόδι (5-10 x 0,15-0,3 εκ.) με κυανοπράσινες κηλίδες, χωρίς διογκωμένη κορυφή ή βάση, με ελάχιστες, ίνες κουρτίνας στο κατώτερο τμήμα, χωρίς καλά αναπτυγμένη ζώνη δαχτυλιδιού, λευκά ριζόμορφα στη βάση, ασθενή ραφανώδη οσμή, ήπια ή υπόπικρη γεύση, (2) 4-σπορα βασίδια (Κ-9821: 25,25-27,75 x 7,25-8,4 μm), λαγηνόμορφα-ατρακτόμορφα χειλοκυστίδια (Κ-2488: 26-28,5 x 5,5-9 μm με κοντό λαιμό (< 10 μm), , Κ-6840: 21,5-26,7 x 5,65-7,2 μm με κοντό λαιμό (< 10 μm, Κ-9821: 20,95-27,5 x 4,7-8,6 μm με κοντό λαιμό (< 10 μm), σποραδικά, παρόμοια πλευροκυστίδια (Κ-6840: 28-34,5 x 8,45-9,55 μm με λαιμό 10,5-13,15 μm, Κ-9821: 33,6-37,15 x 5,5-9,65 μm με λαιμό 7,95-17,8 μm, Κ-8952: 37-43,5 x 5,8-13,5 μm με λαιμό 16,5-20,1 μm) και λεία, ελλειπτικά ή αμυγδαλόμορφα ή ελλειπτικά έως επιμήκη-ελλειπτικά βασιδιοσπόρια (β: (10) 11-13,5 (15) x (5) 6-7,1 μm, Q = 1,7–2,4, Κ-2488: 10-12,3 (14) x 5,5-7 μm, Κ-6840: 10,45-13,7 (15) x 5,3-7,15 (7,3) μm, , Κ-6840: 10,45-13,7 (15) x 5,3-7,15 (7,3) μm, Q = 1,52–2,07, Κ-9821: 10,65-13,5 (15,5) x 5,7-7 (7,2) μm, Q = 1,70–2,35). Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)
14908186_1234577099934995_8019212021837847038_n.jpg
14716052_1224288697630502_5803532483320396267_n.jpg
14721631_1223814797677892_3491483157934482928_n.jpg
©2016 - 2020 MycoHellas.gr