Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Chrysomphalina chrysophylla (Fr.) Clémençon

Chrysomphalina chrysophylla (Fr.) Clémençon
Το Chrysomphalina chrysophylla (Fr.) Clémençon (C2/608, P2/77, FN192, Michael Kuo, mykoweb.com, mushroomobserver.org, mycodb.fr) καρποφορεί το φθινόπωρο μοναχικά ή κοπαδιαστά, σαπροτροφικά, σε νεκρό ξύλο κωνοφόρων στα ορεινά και παράγει μικρά έως μέτρια βασιδιώματα με υγροφανές, ξερό, αμυδρώς λεπιδωτό-ινώδες κιτρινοκαφετί ή βαθύχρωμο καφετί, ομφαλοειδές ή χωνιόμορφο καπέλο (2-4 (6) εκ. διάμ.) με καφεκίτρινους τόνους, οδοντωτή, κυματιστή, μη γραμμωτή περίμετρο χρυσοκίτρινα ή πορτοκαλιά εντόνως κατερχόμενα ελάσματα, κυλινδρικό, λείο, κιτρινοκαφετί ή ωχροκίτρινο πόδι (1-5 x 0,2-0,5 εκ.), λεπτή, κιτρινοπορτοκαλιά σάρκα, 4-σπορα λεπτότοιχα βασίδια, λεία, λεπτότοιχα, υαλώδη, μη αμυλώδη ελλειπτικά ή αμυγδαλόμορφα βασιδιοσπόρια (β: (8,5) 10-12 (15,5) x 4,5-6 (7) μm, Κ-9613: 10,7-13,25 x 4,65-5,8 µm), κιτρινωπό, κίτρινο ή σολομόχρωμο-κιτρινωπό σποριοαποτύπωμα και πιλοδερμίδα τύπου δερμίδας ή τριχοδέρμιου. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο

©2016 - 2022 MycoHellas.gr