Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Psathyrella micrοrrhiza (Lasch) Kοnrad &. Maubl.

Psathyrella micrοrrhiza (Lasch) Kοnrad &. Maubl.
Το Psathyrella micrοrrhiza (Lasch) Kοnrad &. Maubl. (Ki59, BK4/336, C3/891, Cο786, P175, Mο271, ΑG99, FN593) καρποφορεί από τον Αύγουστο έως το Νοέμβριο, μοναχικά ή κατά μικρές ομάδες, μερικές φορές κοπαδιαστά, σε υγρές, πλούσιες, αργιλώδεις θέσεις, σε φύλλα και φυτά που σαπίζουν, ανάμεσα σε γρασίδι, σε πάρκα, σε άκρες πλατύφυλλων δασών, σε χερσότοπους και σε μονοπάτια, συνήθως σε επαφή με θαμμένο ξύλο και παράγει μικρά έως μέτρια βασιδιώματα με θαμπό, λείο, υγροφανές, καφετί, ωχροκαφετί, ημιδιαφανές και γραμμωτό ή αυλακωτό έως τη μέση όταν είναι υγρό, αργιλοκαφετί όταν ξεραίνεται, χωρίς ρόδινες ανταύγειες ή ρόδινο όταν ξεραίνεται καπέλο (διάμ. 2-4 (5) εκ.), ελάσματα με μετρίως βαμμένες κόκκινες ακμές, μακρύ πόδι (7-12 (19) x 0,2-0,4 εκ) με τριχωτή βάση και ψευδόρριζα (1-4 εκ.), πορφυρομαυριδερό αποτύπωμα, βασιδιοσπόρια (β:(10-13,5 (14,5) x (5,5) 6-7 μm), ΛΚ-125:(10,7) 11 – 12,4 (13) x (5,8) 6-6,7 µm)), 4-σπορα βασίδια (20-35 x 9,5-15 μm), ατρακτόμορφα ή λαγηνόμορφα, με αρκετά μακρύ σχεδόν κυλινδρικό λαιμό (2-3 μm διάμ.) πλευροκυστίδια (40-85 x 8-16 μm) και άφθονα χειλοκυστίδια (20-40 x 7,5-10 (12,5) μm) που είναι ανακατεμένα με αχλαδόμορφα στοιχεία (10-30 x 4-14 μm). Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)

©2016 - 2022 MycoHellas.gr