Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Parasola hercules (Uljé & Bas) Redhead, Vilgalys & Hopple

Parasola hercules (Uljé & Bas) Redhead, Vilgalys & Hopple
Το Parasola hercules (Uljé & Bas) Redhead, Vilgalys & Hopple (FAN6-38, FN2-691, FN585, László Nagy, Csaba Vágvölgyi & Tamás Papp 2010) καρποφορεί μοναχικά ή κατά μικρές ομάδες, σε αργιλώδη εδάφη, σε κουρεμένο γκαζόν ή σε κοπριά και παράγει μικρά βασιδιώματα με καμπανόμορφο, κωνικό με στρογγυλεμένη κορυφή και τελικά επίπεδο, ραβδωτό έως το κέντρο, κοκκινοκαφετί, πορτοκαλοκαφετί, κοντά στην περιφέρεια γκριζοκαφετί καπέλο (διάμ. 0,4-1 εκ. κλειστό και 0,8-1,8 εκ, ανοιχτό), ελεύθερα, λευκωπά, γκριζοκαφετιά και τελικά μαύρα ελάσματα, κυλινδρικό, λείο, υαλώδες, εύθραυστο, παχύτερο προς την υποβολβώδη βάση πόδι (7 x 1,2 εκ.), ροπαλόμορφα, στρογγυλά, ασκόμορφα, κυλινδρικά χειλοκυστίδια (β: 45-70 x 10-23 (30) μm), υποκυλινδρικά πλευροκυστίδια (60-105 x 22-30 μm), πιλοδερμίδα από ροπαλόμορφα έως υποστρόγγυλα στοιχεία, 4-σπορα βασίδια (22-51 x 13-16 μm) και μεγάλα, φακόμορφα, υποσφαιρικά, αβγόμορφα ή στρογγυλεμένα τριγωνικά ή με (4) 5 έως 7 στρογγυλεμένες γωνίες και κωνική βάση βασιδιοσπόρια (β: (12,5) 13,8-17 (17,5) x 11,5-15 (16,9) x 8-11 μm, Nagy et al.: 13,8-17,5 × 14,8-16,9 × 10-11 µm, αλλά mycodb.fr: 10-12 X 8-10 x 6-7 µm, ΛΚ549: 13-18 x 11 14 µm ) με έκκεντρο πόρο (β: 2-2,3 (7) μm, László Nagy et al: 2,6-2,7 μm. Κρίκοι παρόντες. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)

©2016 - 2022 MycoHellas.gr