Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Parasola schroeteri (P. Karst.) Redhead, Vilgalys & Hopple

Parasola schroeteri (P. Karst.) Redhead, Vilgalys & Hopple
Το Parasola schroeteri (P. Karst.) Redhead, Vilgalys & Hopple (=Parasola nudiceps (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys & Hopple) (FAN6-38, FN585, FN2-691 και ως Parasola nudiceps: CS6, László Nagy, Csaba Vágvölgyi & Tamás Papp 2010) καρποφορεί φθινόπωρο και άνοιξη, μοναχικά ή κατά μικρές ομάδες σε κοπριά ή στο έδαφος και παράγει μικρά βασιδιώματα με ελλειπτικό, αυγόμορφο, αργότερα κωνικό, επίπεδο ακτινωτό, ωχροκαφετί, κιτρινοκαφετί, κοκκινοκαφετί καπέλο ((διάμ. (0,5 )0,7-1,5 x 0,4-0,8 (1) μm και ως Parasola nudiceps -3 εκ.), ελεύθερα ελάσματα που δεν ακουμπούν στο πόδι, με ή χωρίς κολάρο, κυλινδρικό, λευκωπό, κιτρινωπό, ανοιχτόχρωμο καφετί πόδι (3-8 x 0,2-0,5 εκ.), 4-σπορα βασίδια (22-48 x 10-14 μm) και μεγάλα φακόμορφα, αβγόμορφα ή στρογγυλεμένα τριγωνικά-υπομιτρομορφα βασιδιοσπόρια ((10) 11-15 (16) x 9-13 x 8-8,7 (9,5) μm, ως Parasola nudiceps: CS: 11-15 x 10-13 µm, Nagy.: 11,8-16 × 11-13 × 8,2-8,7 µm), ΛΚ183:(11,5) 12,7 – 14,6 (15,4) x (8,8) 10 - 13 (14) µm)), με κυρτή βάση και με έκκεντρο πόρο, υποκυλινδρικά, υποστρόγγυλα, ασκόμορφα, μερικές φορές υπολαγηνόμορφα χειλοκυστίδια (30-70 x 14-32 μm) και υποκυλινδρικά, ασκόμορφα πλευροκυστίδια (45-100 x 11-38 μm). Κρίκοι παρόντες. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)

©2016 - 2022 MycoHellas.gr