Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Coprinopsis cothurnata (Godey) Redhead, Vilgalys & Moncalvo

Coprinopsis cothurnata (Godey) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
Το σπάνιο Coprinopsis cothurnata (Godey) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (C5/1719, CS8, FAN6-95, FN581, 2-685) καρποφορεί φθινόπωρο και άνοιξη σε κοπριά αλόγου ή αγελάδας, σάπια άχυρα ή ανάμεσα σε πεσμένα φύλλα, συχνά με παρουσία μικρών κομματιών νεκρού ξύλου και παράγει μικρά βασιδιώματα με κυλινδρικό- ελλειπτικό, κυρτό αργότερα επίπεδο, λευκωπό καπέλο (0,7-2 x 0,6-1,3 εκ.) με λευκούς κόκκους και ωχροκαφετί κέντρο, πυκνά, λευκωπά, μετά γκριζωπά και τελικά μαύρα, αυτοδιαλυόμενα ελάσματα, λευκό και διευρυμένο προς τη βάση πόδι (10 x 0,3-0,8 εκ.), 4-σπορα, μερικές φορές και 2-σπορα, βασίδια (18-50 x 9-13 μm), ελλειπτικά ή εξάγωνα βασιδιοσπόρια (β: (9,5) 11,5-14,5 (15,5) x 6,5-8,5 (9,5) x 7-7,5 μm, FN: 9,5-15,5 x 6,5-8,5 x 7-7,5 μm, C: 11,5-14,5 x 7,5-9,5, ΛΚ530: (10,6) 11,5-13,6 (14,3) x (7,4) 7,45-8,9 (9,6) µm), με κεντρικό πόρο (1,5 μm), ασκόμορφα, ελλειπτικά ή υποκυλινδρικά πλευροκυστίδια (β: 50-150 x 25-60 μm, ΛΚ530: 75-110 x 40-58 µm), παρόμοια στη μορφή χειλοκυστίδια (β: 30-80 x 15-50 μm) και σφαιρικά ή υποσφαιρικά στοιχεία πέπλου (-100 μm). Κρίκοι παρόντες. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)

©2016 - 2021 MycoHellas.gr