Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Coprinellus angulatus (Peck) Redhead, Vilgalys & Moncalvo

Coprinellus angulatus (Peck) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
To ασυνήθιστο, μη εδώδιμο Coprinellus angulatus (Peck) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (FAN6/51, FB78, ΚU, A.H. Smith 1948, vielepilze.de, mycoquebec.org, 123pilze.de, mycodb.fr, ambmuggia.it, funghiitaliani.it, leifgoodwin.co.uk, champis.net, myko.cz, asociacionvallisoletanademicologia.com, funghi-bormio.it, grzyby.pl) καρποφορεί από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο, κατά ομάδες από συμφυή βασιδιώματα, σε καμένο έδαφος και παράγει μικρά έως μέτρια βασιδιώματα με υποσφαιρικό, ωοειδές, ελλειπτικό, ημισφαιρικό, αμβλύ κωνικό, κυρτό, καμπανόμορφο έως σχεδόν επίπεδο, πτυχωτό, αρχικά ωχροκαφετί, κοκκινοκαφετί ή βαθύχρωμο καφετί-σκωριόχρωμο και αργότερα γκριζωπό καπέλο (Ø 1-2 (-3 (5) πλήρως εκτεταμένο) εκ., ↑ 1-1,5 (2,5) εκ.), χωρίς πέπλο, ολοστυπικά, μάλλον αραιά, λευκά, γκρίζα έως μαυριδερά, αυτολυόμενα ελάσματα, λευκωπό, χνουδωτό, εύθραυστο πόδι (2-7 x 0,1-0,3 εκ.), μερικές φορές με ροπαλόμορφη βάση, λεία, μιτρόμορφα ή ελλειπτικά βασιδιοσπόρια (Κ3771: (7,45) 8-11,6 (12,85) x 6-8 (8,85) x 5-6 μm, Κ3803: 9-12 x 6,5-7,5 x 5,8-6 μm) με κυρτή ή ή κωνική βάση, επίπεδη-κολοβή κορυφή και κεντρικό βλαστητικό πόρο, 4σπορα, ροπαλόμορφα βασίδια με ψευδοπαραφύσεις, υποσφαιρικά με ουρά, ελλειπτικά, υποφλασκόμορφα ή λαγηνόμορφα χειλοκυστίδια, υποσφαιρικά με ουρά, ελλειπτικά, υποφλασκόμορφα, υποκυλινδρικά ή αταρακτόμορφα πλευροκυστίδια , λαγηνόμορφα πιλοκυστίδια με στενό λαιμό, κιτρινοκαφετιά σκληροκυστίδια και λαγηνόμορφα καυλοκυστίδια. Κρίκοι παρόντες. Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)

©2016 - 2021 MycoHellas.gr