Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Coprinellus sabulicola L. Nagy, Házi, Papp & Vágvölgyi

Coprinellus sabulicola L. Nagy, Házi, Papp & Vágvölgyi
Το σπάνιο Coprinellus sabulicola L. Nagy, Házi, Papp & Vágvölgyi (MycoBank/MB561850, Mycologia 104(1), 2012, pp. 254–275. DOI: 10.3852/11-149# 2012 by The Mycological Society of America, Lawrence, KS 66044-8897 ) καρποφορεί καλοκαίρι και φθινόπωρο σε αμμώδη εδάφη και αμμοθίνες και παράγει πολύ μικρά βασιδιώματα με αρχικά κωνικό, καμπανόμορφο με αμβλεία κορυφή, αργότερα επίπεδο με καφετί, κοίλο κέντρο, ακτινωτά ραβδωτό, ωχροκαφετί, γκριζωπό, με αόρατο σε γυμνό μάτι πέπλο, καπέλο (διάμ. 2-3,3εκ.), λευκωπά, αργότερα γκριζωπά ελάσματα, εύθραυστο, υπόλευκο, παχνώδες, ωχρωπό προς τη βάση πόδι (2-4,5 x 0,5-0-9 εκ.), μυρωδιά και γεύση απροσδιόριστη, ροπαλόμορφα 2-σπορα βασίδια ΛΚ274:23 – 36,5 (38) x (10,4) 11,5 - 13(13,6) µm, ελλειπτικά βασιδιοσπόρια ((15-21,8 x 10-13 μm), (ΛΚ274:(15) 16 – 19,5 (20,7) x 9 - 11 µm)) σχεδόν σφαιρικά νε μικρό ή καθόλου ποδίσκο χειλοκυστίδια ((17-32 x 12,5-27 μm), ΛΚ274:(18) 19 - 30 (36) x (13) 14,8 - 26 (27,3) µm)) ατρακτόμορφα (30-33 x 12-14 μm), λαγηνόμορφα υποκεφαλόμορφα πιλοκυστίδια με επίπεδη βάση και κρυστάλλους (22-63 x 8-19 μm), (ΛΚ274:38 – 40,7 x 11,6 - 13 µm) και άφθονα παρόμοια καυλοκυστίδια.Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: (αδημοσίευτο αρχείο)

©2016 - 2021 MycoHellas.gr