" />
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Panellus violaceofulvens (Batsch) Singer

Panellus violaceofulvens (Batsch) Singer
Το μάλλον ασυνήθιστο Panellus violaceofulvens (Batsch) Singer (BK3/392, C5/1963, JM701a, Co144, Mo161, Κ3-394, Κ4-21, AG182, manitari.gr) καρποφορεί κυρίως από το Νοέμβριο έως τον Ιούνιο κατά ομάδες, συχνά από πολυάριθμα, αλληλεπικαλυπτόμενα καρποσώματα, σε νεκρό ξύλο (κλαδιά και πρέμνα) ελάτης και παράγει μικρά βασιδιώματα με αρχικά βιολετί, πορφυροκαφετί αργότερα και τελικά καφεμαυριδερό καπέλο (διάμ. 0,8-2 (2,5) εκ.), με λευκό χνούδι και συχνά με λεπτότατο, λευκό στρώμα πάχνης στην κορυφή, κρεμ-ρόδινα ή ροδοβιολετιά αραιά ελάσματα (7-9) και ελλειπτικά-κυλινδρικά βασιδιοσπόρια (6,5-10 (12) x 2,5-4,2 (4,5) μm). Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)
©2016 - 2022 MycoHellas.gr