" />
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Panellus stipticus (Bull.) P. Karst.

Panellus stipticus (Bull.) P. Karst.
Το συνηθισμένο, μη εδώδιμο Panellus stipticus (Bull.) P. Karst. (BK3/391, C1/256, JM701, Jo185, Co141, P189, G131, Bo124, Δ222, Π114, Mo161, Κ3-393, FAN3/168, AG182, FN388, manitari.gr) καρποφορεί όλο τον χρόνο, κατά ομάδες, συχνά από πολυάριθμα, αλληλεπικαλυπτόμενα καρποσώματα σε νεκρό ξύλο πλατυφύλλων (ιδιαίτερα σε πρέμνα δρυός, οξιάς και σκλήθρου) και σπανιότερα κωνοφόρων και παράγει μικρά έωςμέτρια βασιδιώματα με πιτυρώδες ή λεπιδωτό, ωχρό ή ωχροκίτρινο νεφροειδές ή ριπιδιόμορφο καπέλο (διάμ. 1,5-4 εκ.,), πυκνά, αναστομούμενα ελάσματα που οριοθετούνται ευκρινώς και απότομα από το πόδι, σχεδόν κωνικό, πλατύτερο στην κορυφή, πλευρικό, συμπαγές, ελαστικό, λευκωπό, αργιλόχρωμο ή ωχροκαφετί, ελαφρώς πιτυρώδες ή λεπιδωτό πόδι που συχνά συμφύεται από κοινή βάση με πόδια άλλων καρποσωμάτων, μερικές φορές με κολλώδεις, ρητινώδεις εκκρίσεις στην κορυφή, ελαστική σάρκα, ελαφρώς μεταλλική οσμή, στυφή γεύση και ελλειπτικά, λεία, υαλώδη βασιδιοσπόρια ((3,5) 4-5 (5,5) x 2-2,5 (3) μm). Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)


©2016 - 2022 MycoHellas.gr