Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Panellus mitis (Pers.) Singer

Panellus mitis (Pers.) Singer
Το μάλλον συνηθιμένο Panellus mitis (Pers.) Singer (FAN3/169, BK3/389, C3/1125, JM702, Jo184, Co142, P189, G132, Bo124, Δ220, Mo161, Κ3-392, AG182, manitari.gr) καρποφορεί από το φθινόπωρο έως την άνοιξη, κατά ομάδες, συχνά από πολυάριθμα, αλληλεπικαλυπτόμενα καρποσώματα, σε πεσμένους κορμούς ή κλώνους κυρίως ελάτης, κεφαλληνιακής ελάτης ή ερυθρελάτης στα ορεινά και παράγει μικρά λευκά ή λευκοκρέμ, ριπιδιόμορφα ή γεισόμορφα βασιδιώματα (διάμ. καπέλου: 0,5-2 (3) εκ.), ήπια γεύση και κυλινδρικά, ελαφρώς κυρτά, λεία, υαλώδη βασιδιοσπόρια ((3,5) 4-5 (6,5) x 1-1,5 (2) μm). Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)
©2016 - 2022 MycoHellas.gr