" />
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Omphalotus olearius (DC.) Singer

Omphalotus olearius (DC.) Singer
Το κοινό, επικίνδυνα τοξικό Omphalotus olearius (DC.) Singer (Ι1/344, C1/153, Μ1/36, JM1107, D109, Jο334, Cο1610, P186, Bο51, Δ146, Π188, Μο80, Κ3-185, manitari.gr) καρποφορεί από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο, συνήθως κατά ομάδες από συμφυή καρποσώματα, σε ρίζες, βάσεις κορμών ή σε πρέμνα πλατυφύλλων (ιδιαίτερα ελιάς, δρυός, καστανιάς και γαύρου) σε μεσογειακά οικοσυστήματα και παράγει μέτρια έως μεγάλα καρποσώματα με χωνιόμορφο, κοκκινοκαφετί, ωχροκοκκινωπό ή κιτρινοκόκκινο καπέλο (διάμ. 5-10 (14) εκ.), πορτοκαλοκίτρινα, κατερχόμενα ελάσματα, κυλινδρικό, τραχύ, ινώδες, πορτοκαλοκίτρινο πόδι (4-15 x 1-2 (3) εκ.) συχνά με οξύληκτη και ριζώδη, μερικές φορές κοκκινοκαφετιά βάση, κίτρινη ή πορτοκαλοκίτρινη σάρκα, ήπια ή λίγο στυφή γεύση, ευχάριστη, ελαιώδη μυρωδιά και υποσφαιρικά, αβγόμορφα, λεία βασιδιοσπόρια ((4) 5-7 x (3,5) 4,5-6,5 μm). Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)

©2016 - 2022 MycoHellas.gr