Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Marasmius chordalis Fr.

Marasmius chordalis Fr.
Το Marasmius chordalis Fr. (FAN3/153, BK3/281, C7/2740, JM1001a, Cο498, Mο167, K3-289) καρποφορεί το φθινόπωρο, μοναχικά ή κατά μικρές ομάδες, συνήθως σε θαμμένα κομμάτια φτέρης και παράγει μικρά βασιδιώματα με ημισφαιρικό, κυρτό ή πιο επίπεδο, λείο, θαμπό, καλυμμένο με λεπτότατη, λευκή σκόνη, κρεμ σε πρώιμο στάδιο, με καφετιούς τόνους αργότερα -ιδιαίτερα στο κέντρο- με κοκκινοκαφετιά στίγματα στην ωριμότητα καπέλο (διάμ. 1 2,5 εκ.), πιο ανοιχτόχρωμη από το κέντρο, οξύληκτη, ομαλή ή ελαφρώς κυματιστή, αδιαφανή περίμετρο, ευχάριστη, αρωματική γεύση λουλουδιού, ήπια γεύση μανιταριού, αρχικά λευκωπά ή κρεμ, με κοκκινωπά στίγματα αργότερα, πλατιά, αραιά (15 17), ευρέως εφαπτόμενα ελάσματα, σκληρό, με λεπτότατη, λευκογκριζωπή σκόνη, αργιλόχρωμο ή καφετί σε πρώιμο στάδιο, βαθύχρωμο καφετί στην ωριμότητα με πιο ανοιχτόχρωμη, λευκωπή κορυφή πόδι, (5 12 (15) x 0,1 0,3 εκ.), ελλειπτικά, αμυγδαλόμορφα ή λεμονόμορφα, λεία, υαλώδη βασιδιοσπόρια ((7,5) 8 9,5 (11) x (5) 6 7 (8) μm), πολυμορφικά (ατρακτόμορφα, κυλινδρικά-υποκεφαλοφόρα, σουβλερά, λαγηνόμορφα) χειλοκυστίδια ((30) 55 85 (95) x (4,5) 9 18 μm) και κυλινδρικά-υποκεφαλοφόρα πλευροκυστίδια (30 40 x 4 7μm). Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)
©2016 - 2020 MycoHellas.gr