" />
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Macrοlepiοta mastοidea (Fr.) Singer

Macrοlepiοta mastοidea (Fr.) Singer
Το Macrοlepiοta mastοidea (Fr.) Singer (L552, BΚ4/251, FAN5/68, C3/862 , JM1299, D525, Jο218, Cο712, P27, G201, Βο290, Δ106, Μο249, Κ3-41) καρποφορεί καλοκαίρι και φθινόπωρο, μοναχικά ή κατά μικρές ομάδες, στο έδαφος, ανάμεσα σε γρασίδι, φυτά και πεσμένα φύλλα, σε άκρες και σε ξέφωτα δασών παράγει μεγάλα βασιδιώματα με προεξέχουσα ωχροκαφετιά ή γκριζοκαφετιά θηλή και μικρά, πυκνά γκριζοκαφετιά λέπια στο καπέλο (διάμ. 7-12 (15) εκ.), αμυδρές ζώνες, τεθλασμένες, ωχρογκριζωπές ζώνες στο λευκοκρέμ, βολβώδες πόδι, –που μπορεί όμως και να λείπουν- παχύ, χωνιόμορφο, μεμβρανώδες δαχτυλίδι, λευκή ή λευκωπή σάρκα που δεν μεταχρωματίζεται και ελλειπτικά-αβγόμορφα, δεξτρινώδη βασιδιοσπόρια ((10,5) 11,5-17 (20) x 7,5-10,5 (12) μm). Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: Agaricales – Αγαρικοειδή (αδημοσίευτο αρχείο)

©2016 - 2020 MycoHellas.gr